Ura Berggrenillä

Berggrenläisenä pääset työskentelemään loistoideoiden parissa. Toimit IPR-asiantuntijana tuotekehityksen, brändien ja muotoilun maailmassa ja saat kollegoiksesi alan parhaimpia asiantuntijoita. Kehityt asiakkuuksiemme ja vauhdikkaan tiimityön imussa oman alasi huippuosaajaksi. Millaista työ meillä on? Lue Terhin, Antin, Millan, Anne-Marin ja Kristianin kuvaukset alta.

Voit myös katsoa täältä asiantuntijoidemme ajatuksia siitä, mitä työn tekeminen innovaatioiden parissa pitää sisällään ja miksi kansainvälisyys on meille asiantuntijaorganisaationa ominaista.

Patenttiasiamies Antti Kokko

”Matka idean alkumetreiltä patentiksi on pitkä ja polveileva. Pyrin ymmärtämään asiakkaan liiketoimintaa jo keksintöä patentoidessa: luotsaan hakemusprosessia ja sen aikaista argumentointia asiakkaan ohjeiden perusteella johdonmukaisesti kohti tavoitteita. Ammatissani tarvitaan liiketoimintaymmärrystä, mutta samaan aikaan myös kykyä ja uskallusta ideoida yli rajojen. Yllätyksiäkin sattuu, eivätkä tavoitteet aina säily prosessissa muuttumatta.

Teknologian kehitys, ongelmanratkaisu ja into käynnistää näistä aiheista vuoropuhelu asiakkaan kanssa ovat tärkeitä moottoreita. Ei ole haitaksi sekään, että osaa konkretisoida aineettomien oikeuksien aineellisia hyötyjä.

Urallani siintelee näköpiirissä moniosainen, eurooppalainen EQE-tutkinto (European qualifying examination). Läpäistyäni tutkinnon saan eurooppapatenttiasiamiehen pätevyyden ja voin itsenäisesti edustaa asiakkaitani myös Euroopan patenttivirastossa (EPO). Laaja-alainen tutkinto auttaa ymmärtämään alaa yhä syvällisemmin liiketoiminnan näkökulmasta. Päivät ovat täydet ja työkin haastavaa, mutta palaute on usein palkitsevaa.”

Eurooppapatenttiasiamies Terhi Nykänen

”Asioin päivittäin sekä toiselle puolelle maailmaa että viereisten kollegoideni kanssa. Patentointiin liittyvät toimeksiannot skaalautuvat molempiin suuntiin: maailmanlaajuisiksi caseiksi, joissa edustan asiakastani maailmalla, ja toisaalta yhden kriittisen, keksintöä kuvaavan englanninkielisen termin hiomiseen paperilla. Työpäiväni aikana lupaan asiakkaalleni pyrkiä estämään kilpailijan patenttihakemusten päätymisen patenteiksi Euroopan patenttivirastossa. Soitan USAhan ja pyydän paikallista asiamieskumppaniani hoitamaan asian sillä markkinalla. Käyn EPOn tutkijan kanssa läpi patenttihakemusta ja saan sen pienin muutoksin läpi. Sitten kävelen muutaman metrin kääntäjiemme luokse keskustelemaan hakemuksen käännöksestä. Kuulen assistentilta tilannekatsauksen tärkeistä määräpäivistä. Lopuksi osallistun IPR-kaupallistamisen asiantuntijoidemme kanssa asiakaspalaveriin, jossa kerromme lisensoinnin mahdollisuuksista. Tiimiesimiehen ja IPR-kouluttajan tehtävät tuovat työhöni lisää ulottuvuuksia ja dialogeja.

Työpäivän päättyessä olen aina jotain uutta oppinut, asioita eteenpäin vienyt ja tälle alalle täyden osaamiseni antanut asiamies. Nautin työn vaikuttavuudesta ja olen ylpeä palvelukokonaisuudestamme.”

IPR-lakimies, EU-tavaramerkki- ja -mallioikeusasiamies Milla Lehtoranta

”Seuraan asiakkaideni brändien näkymistä ja menestymistä maailmalla. Valvon ennakoivasti, että asiakkaan IPR-oikeuksia kunnioitetaan, ja puolustan tehokkaasti, jos niitä loukataan. Autan rakentamaan liiketoiminnan kannalta viisaimmat IPR-suojaukset, koulutan IPR:ien hyödyistä ja oikeanlaisesta käytöstä. EU-tavaramerkki- ja -mallioikeusasiamiehenä sekä luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana hoidan IPR:iin liittyvät riidat ja oikeudenkäynnit.

Rakastan työssäni sitä, että voin toimia omasta tuotekehityksestään innostuneiden, idearikkaiden ja kilpailuhenkisten asiakkaiden valppaana apuna. Tiimityö ison IPR-talon toisten IPR-lakimiesten, kielitaitoisten IPR-assistenttien ja teknologian tuntevien patenttiasiamiesten kanssa vahvistaa tietotaitoani ja on antoisaa. Berggrenillä saa pöydälleen niin pieniä kuin suurempiakin caseja, mikä lisää työn vaihtelevuutta. Uravalintani erikoistua tapahtumarikkaalle IPR-alalle pitää leipiintymisen loitolla ja tuo onnistumisia joka viikko.”

IPR-assistentti Anne-Mari Veikanmaa

”Mahdollisuus erikoistua kiinnostavalle alalle ja kehittää osaamistani uudelle tasolle toivat minut IPR-assistentiksi Berggrenille kuusi vuotta sitten. Kokemusta tästä työstä on kertynyt jo reilun vuosikymmenen verran. Berggrenillä olen saanut perehtyä erikokoisten, eri toimialojen yritysten tuotteisiin. Seuraan niiden tuotekehitysaskelia ja kansainvälistymistä innolla. Avustan asiamiehiä keksintöjen patentointiprosesseissa hoitaen kaikkit niihin liittyvät muodollisuudet kuten hakemuskirjeenvaihdon ja yhteydenpidon eri patenttivirastoihin. Pidän otteessani aikataulut ja hakemusprosessin eri vaiheet aina hakemuksen jättämisestä patentin myöntämiseen saakka. Alamme huippujen kanssa työskentely tekee monimutkaisistakin projekteista sujuvia ja työstä mielekästä.

Mielenkiintoisten asiakkuuksien tuomat toimeksiannot ja sähköisen työympäristömme kehitysprojektit ovat tuoneet minulle erityisosaamista, josta olen ylpeä ja jolla riittää kysyntää.”

Oik. yo., IPR Legal Trainee Kristian Lauslahti

”Berggrenin IPR Legal Trainee -harjoittelujakso (3-4 kk) on sopivan mittainen ja todella avartava perehdytys immateriaalioikeuksien juridiikkaan ja IPR-lakimiehen työhön. Työni kautta on ollut mielenkiintoista havaita, miten monipuolisesta, haastavasta ja yrityksille tärkeästä asiasta aineettomissa oikeuksissa on nykyisin kyse. IPR on kasvavan painoarvonsa ansainnut. Berggrenillä pääsee heti kiinni kansainväliseen työhön: talossa hoidetaan päivittäin ulkomaisia tavaramerkki-, patentti- ja mallioikeustoimeksiantoja. Iso lakimiesjoukko on kiireinen, mutta työt on järjestelty niin sujuvasti, että saan innostavia neuvoja aina kun tarvitsen. Avustan pääsääntöisesti tavaramerkkeihin liittyvissä tietokantahauissa ja tutkimuksissa, laadin monenlaisia asiakirjoja ja referoin asiakkaille eri tuomioistuinten päätöksiä. Kielitaitoni ansiosta myös käännösten luonnostelu onnistuu. Syventymällä oma-aloitteisesti taustoihin olen ollut hyödyksi ja tuonut lisäarvoa caseihin.

Trainee-jakson jälkeen olen jatkanut osa-aikaisena työntekijänä vastaavissa tehtävissä ja saanut lisäksi huomattavasti vaativampiakin töitä. Ala on vakuuttanut! Kokeneet kollegani ovat tyytyväisiä uravalintaansa ja eri toimialojen asiakkaat kiinnostavia, vaativia yhteistyökumppaneita.”