Hyödyllisyysmalli Timo Pitkäsen sanoin

Hyödyllisyysmallilla eli ns. pikkupatentilla voidaan suojata kehitetty parannus, uusi tuote, laite tai järjestelmä – ei kuitenkaan menetelmiä. Hyödyllisyysmallia voidaan siis käyttää tuotteiden tai laitteiden suojaamiseen patentin sijasta.

Hyödyllisyysmallin saa yleensä niin nopeasti, etteivät kilpailijat voi keksintöä kopioida. Näin varmistetaan, etteivät tuotekehitykseen uhratut panostukset päädy korvauksetta kilpailijoiden hyödynnettäviksi. Nopea suojaaminen mahdollistaa myös oikeudellisten toimenpiteiden välittömän käynnistämisen kopioijaa vastaan.

Hyödyllisyysmalli antaa haltijalleen patenttia vastaavan oikeuden kieltää muilta keksinnön ammattimainen hyväksikäyttö, kun keksintö ei täytä patentilta vaadittavaa korkeaa keksinnöllisyysvaatimusta. Hyödyllisyysmalli on hyvä ja varteenotettava suojamuoto.

EUROOPPAPATENTTIASIAMIES, EU-MALLIOIKEUSASIAMIES TIMO PITKÄNEN