Tavaramerkki Milla Lehtorannan sanoin

Tavaramerkit ovat tänä päivänä tärkeä osa tavoitteellista ja monipuolista brändinrakentamista ja kuluttajaviestintää. Brändisi visuaaliset elementit – tuotteesi tai tuotemarkkinoinnissa käyttämäsi sana, kuvio, kirjanyhdistelmä, numero, iskulause sekä ääni ja tavaran tai sen pakkauksen muoto – ovat tunnuksia, jotka voidaan tietyin edellytyksin rekisteröidä tavaramerkeiksi. Edellytyksenä on, että merkin avulla voidaan erottaa merkinhaltijan tuotteet muiden vastaavista eikä haettu merkki ole sekoitettavissa muiden aikaisempiin vastaaviin tavaramerkkeihin. Lisäksi merkin tulee olla graafisesti esitettävissä.

Tavaramerkin vahvuuteen ja käyttökelpoisuuteen markkinoinnissa vaikuttavat merkin ominaisuuksien lisäksi myös merkin haltijan tekemä brändityö. Käyttämällä tavaramerkkejäsi oikeaoppisesti varmistat niiden tuomien yksinoikeuksien ja vahvuuksien pysyvän kilpailuvaltteinasi. Maailma on täynnä tavaramerkkejä, jotka ovat merkin haltijan väärän käytön ja muiden tahojen alun perin luvattoman käytön seurauksena muuttuneet kaikkien vapaasti käytettävissä oleviksi yleissanoiksi. Älä siis käytä merkkejäsi yleissanan omaisesti, ja valvo oikeuksiasi.

IPR-LAKIMIES, EU-TAVARAMERKKI- JA -MALLIOIKEUSASIAMIES MILLA LEHTORANTA