Tekijänoikeus Elisa Huuskon sanoin

Tekijänoikeus on luovan talouden suojamuoto. Tekijänoikeus suojaa itsenäisiä ja omaperäisiä taiteellisia ja kirjallisia teoksia sekä tietokoneohjelmia. Suojaa ei tarvitse hakea erikseen, vaan se syntyy suoraan lain nojalla kunhan henkisen luomistyön tuloksena muodostunut ilmaisu täyttää teoskynnystä koskevat vähimmäisedellytykset. Vähemmän luovuutta, itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä ilmentävät valokuvat, tietokannat ja luettelot ovat rajoitetumman tekijänoikeuden lähioikeuden suojan kohteita. Suojatun teoksen tai lähioikeuden tekijällä on tietyin poikkeuksin siirtokelpoinen oikeus määrätä teoksensa julkaisusta, teoskappaleiden valmistamisesta ja teoksen saattamisesta muuttamattomana tai muutettuna yleisön saataviin.

Tekijänoikeus kannustaa jakamaan ja tuottamaan henkistä omaisuutta. Jokaisen teoksen arvo liittyy viime kädessä sen saatavuuteen ja mahdollisuuksiin hyödyntää sitä. Kaikki tekijänoikeuden kaupalliset ja ei-kaupalliset hyödyntämistavat ovat ihmisen itseilmaisun ja luovan työn jakamista. Mikäli teoksen hyödyntämisestä toivotaan kaupallisesti kannattavaa, jakaminen kannattaa tehdä harkitusti ja hallitusti. Hyvät sopimukset ovat silloin erittäin tarpeellisia, ja Berggrenin IPR-asiantuntijat auttavat mieluusti sopimusten laatimisessa.

IPR-LAKIMIES ELISA HUUSKO