Uutuus- ja ennakkotutkimukset

Kun ideasi on keksintö, jolle on tarkoitus hakea patenttia, tarjoamme prosessin tueksi ammattitaitoisen uutuustutkimuksen. Uutuustutkimuksella selvitämme, täyttääkö ideasi patentoitavuuden yhden edellytyksen, uutuuden. Haarukoimme nopein ja täsmällisin tietokantahauin, onko vastaava keksintö jo aiemmin julkaistu. Haun tekniseen laajuuteen vaikuttavat liiketoiminnalliset tavoitteesi.

Ideasi ollessa tavaramerkki teemme siitä tarvittaessa ennakkotutkimuksen, jolla selvitämme tavaramerkin rekisteröinnin mahdollisia esteitä. Voimme kartoittaa tavaramerkkisi kanssa identtisten tai sen kanssa sekoitettavissa olevien tavaramerkkien olemassaoloa tavaramerkkiluokittain ja markkinoittain. Tutkimuksen toteutus räätälöidään aina liiketoiminnan ehdoilla.

Ideasi uutuutta, keksinnöllisyyttä ja omaleimaisuutta selvittäessämme löydämme siitä nopeasti piirteet, jotka voivat oikein perusteltuina johtaa vahvojen immateriaalioikeuksien saamiseen – ja menestyvän tuotteen syntyyn.