Vasen

Tehostamme IPR-johtamista

Immateriaalioikeuksien hyvä johtaminen vaatii sujuvaa työnjakoa ja osallistamista, luotettavaa tiedonkäsittelyä, ymmärrettävää raportointia ja laadukkaita yhteenvetoja.

Perusasioita, mutta helpommin sanottu kuin tehty. Tavoitteisiin on sovitettava joka yrityksessä eri tavoin organisoidut IPR-toiminnot: IPR-omaisuuden tiedot, IPR-prosessit ja -rutiinit, -roolit, -kumppanit sekä ajalliset ja maantieteelliset haasteet. Onnistumista helpottavat oikein valitut työkalut, joka auttavat kytkemään yrityksesi IPR-omaisuuden liiketoimintaan ja mahdollistavat sen suunnitelmallisen hallinnan.

Lue täältä Jatta Toron kirjoitus Hyvä IPR-johtaminen To Do -listalta teoiksiTYÖKALUMME JA PALVELUMME IPR-OIKEUKSIEN KYTKEMISEKSI LIIKETOIMINTAAN: