BoostIP™

BoostIP™ -palvelukokonaisuutemme nostaa yrityksesi innovaatiotoiminnan uudelle tasolle.

Tarjoamme avaimet käteen -periaatteella BoostIP™-palvelun, jolla pääset helposti tavoitteisiisi. Berggrenin IPR-asiantuntijoilla on vahvaa liiketoimintakokemusta eri toimialoilta - he perehtyvät yrityksesi liiketoimintasuunnitelmaan ja määrittävät kanssasi sekä tavoitteet että suunnitelman, joka hahmottaa yrityksesi kansainvälisen kasvun edellyttämät toimenpiteet ja luo suuntaviivat IPR- ja innovaatiojohtamiselle.

Autamme kansainvälistymistäsi tukevan innovaatiotoiminnan vahvistamisessa ja IPR-strategian luomisessa sekä sen toimeenpanemisessa sisältäen mm. IPR-omaisuuden suojaamisen, hallinnan ja hyödyntämisen. Palvelumme sisältää koko kokonaisuuden: Into-projektisuunnitelman laatimisen, Into-rahoituksen hakemisen sekä suunnitelman menestyksekkään toteuttamisen. Mikä on Into, ks. täältä.

BoostIP™- palvelukokonaisuus koostuu seuraavista Berggrenin palveluista asiakkaan tarpeen mukaan:

IPR-strategian laatiminen ja toimeenpano
IPR-portfolion läpikäynti
IPR-riskien kartoitukset ja toiminnanvapausselvitykset
IPR:ien hankinta ja kaupallistaminen
IPR-hallinnan prosessit, ohjeistukset ja työkalut
Keksintömetsästys®
• Nimimetsästys™
Sopimukset
• IPR-asiantuntijapalvelut
IPR-koulutukset

Hyödyt teille:

• Valmiiksi mietitty ja vaivaton ratkaisu erityisosaamista vaativalla alueella
• Autamme rahoituksen hakemisessa
• Vahvistaa kykyä kasvaa kansainväliseksi yritykseksi
• Pienentää kansainvälistymisen riskejä
• Kasvattaa yrityksen arvoa

BoostIP™ -projektin vaiheet

1. Vaihe: ANALYYSI JA TARPEET

• Perehtyminen liiketoiminta- ja kansainvälistymissuunnitelmaan
• Yrityksen IPR-toimintatapojen kartoitus
• Yrityksen IPR-salkun ymmärtäminen
• IPR-ympäristön kartoitus
• Johtopäätökset IPR- ja innovaatiokehittämistarpeista

2. Vaihe: TAVOITTEET JA SUUNNITELMA

• Projektisuunnitelma
• Kustannusarvio
• Into-rahoitushakemus

3. Vaihe: SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN

• Projektin johtaminen/ohjaus
• Asiantuntijapalvelut projektissa
• Seuranta ja raportointi
• Loppuraportti

Berggrenin BoostIP™ -palveluista lisätietoa antavat asiantuntijamme, ks. oikealla.