Greip® -työkalu

IPR-intensiiviselle yritykselle on sen kokoon katsomatta tarjolla työkalu, joka ratkaisee yhtä aikaa sekä IPR-rutiineihin liittyvät operatiiviset haasteet että tulevaisuuden päätöksentekoon liittyvät strategiset haasteet. Greip®.

Berggrenin kehittämä Greip® on sähköinen palvelu ja työympäristö. Se on räätälöitävissä toimimaan yrityksesi koko aineettoman omaisuuden yhtenä, keskitettynä työskentelyn ja johtamisen alustana. Greip® on tietojärjestelmäratkaisu, jonka käyttäjiksi yritys voi tietoturvallisesti ulottaa kaikki IPR-omaisuuteensa liittyvät osapuolet. Laajimmillaan yrityksen IPR-omaisuudesta tarvitsevat selkokielistä tietoa esimerkiksi yrityksen ylin johto, yrityksen brändi- ja laki-ihmiset, maantieteellisesti tai liiketoiminnoittain organisoidut IPR-tiimit, kotimaiset ja ulkomaiset asiamiestoimistot sekä keksijät.

Greip® -palvelulla jäsentelet IPR-omaisuutesi, selkiytät omaisuuden hoitamiseen liittyvät rutiinit ja johdat omaisuutta aidosti liiketoimintalähtöisesti. Voit työkalun modulaarisuutta ja personoitavuutta hyödyntäen rakentaa siitä täysin räätälöidyn, keskitetyn IPR-alustan yrityksellesi. Greip® -työkalun edistykselliset graafiset näkymät sekä tiedonhaku- ja raportointitoiminnat tekevät vaikeasti ymmärrettävästä ja hajautuneesta IPR-omaisuudesta selkeästi jäsennellyttä tietoa. Lisää tietoa Greip® -palvelusta löydät tuotteen omilta verkkosivuilta osoitteesta www.greip.info.

Täältä voit myös lukea kahden julkisen referenssimme, Oulun yliopiston ja Glaston Oyj:n konkreettisia näkemyksiä ja kokemuksia palvelun tuomista hyödyistä. Esitykset kuultiin ensimmäisessä Greip® Käyttäjäfoorumissa 28.10.15.

Greip® -PALVELUN PALVELUTASOT ON ESITELTY LYHYESTI ALLA: