Oikea

Turvaamme liiketoimintasi sopimuksin

Sopimukset muodostavat vahvan tuen yrityksen liiketoiminnalle. Sopimukset turvaavat liiketoiminnan kehittämisen, tuovat toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä, mahdollistavat IPR-omaisuuden hyödyntämisen ja ennakoivat riskejä. Hyvin johdettuna sopimusomaisuus itsessään on arvokasta aineetonta omaisuutta.

Oikein laaditut sopimukset tunnistaa siitä, että ne selkiyttävät haltijansa liiketoiminnassa kaikkein kriittisimmän: kuka tekee, mitä tekee, missä vaiheessa, mikä on osapuolten välinen työnjako, miten raportoidaan ja miten hinnoitellaan, mitkä ovat oikeudet ja vastuut. Vaikka liiketoiminta monimutkaistuu, tärkein on aina turvattu.

Berggrenin sopimuspalveluiden laatu perustuu vahvaan sopimusjuridiikan osaamiseen, johon yhdistämme teknologiaa tuntevien patenttiasiamiesten ja IPR-kaupallisasiantuntijoiden osaamisen. Berggrenin kanssa rakennettu liiketoimintalähtöinen sopimussalkku huomioi paitsi juridiset, myös tekniset ja kaupalliset näkökulmat.

Lue palveluista lisää alta, osiosta Liiketoimintalähtöiset sopimuspalvelut. IPR-konflikteihin liittyvistä sopimuspalveluista, esimerkiksi riitojen ratkaisusta sopimusteitse, kerromme lisää palvelualueen IPR-konfliktit alla.

Lue blogi: "Tehokasta turvaa ja työkaluja liikesalaisuuksien haltijoille – kasvaako loukkausriski?

Kysy palveluista lisää: Kaisa Fahllund, Sopimustiimin vetäjä, puh. +358 10 227 2276, kaisa.fahllund@berggren.fi