Graafisen esittämisen vaatimus EU-tavaramerkkihakemuksista poistuu – 1.10.2017 tulee voimaan myös muita EU:n tavaramerkkilainsäädännön uudistuksia

11.09.2017

Euroopan unionin tavaramerkkilainsäädäntöön tuli merkittäviä uudistuksia maaliskuussa 2016. Osa asetuksen (EU) 2015/2424 säännöksistä tulee voimaan 1.10.2017 alkaen.

Jatkossa EU-tavaramerkkihakemukseen ei enää sovelleta graafisen esittämisen vaatimusta. Hakemuksen merkki voidaan siten esittää missä tahansa asianmukaisessa muodossa. Edellytyksenä tälle on, että esittäminen tapahtuu yleisesti saatavaa teknologiaa käyttäen ja että esitystapa täyttää eräät tarkemmat kriteerit. Järjestelmää kutsutaan ”saat sen, mitä näet” -järjestelmäksi ja sen tavoitteena on parantaa tietojärjestelmien käyttäjien oikeusvarmuutta ja samalla vähentää vastalauseita, joita tehdään hakemusvaiheessa muodollisten seikkojen perusteella.

EU-tarkastusmerkki takeeksi standardin mukaisista tavaroista ja palveluista

Lokakuun alusta alkaen Euroopan unionin alueella otetaan käyttöön EU-tarkastusmerkki. Joissakin jäsenvaltioissa tarkastusmerkkejä on käytetty jo aiemmin. Muun muassa Suomessa on käytössä Hyvää Suomesta -merkki, josta käytetään myös nimitystä Joutsenlippu. EU-tarkastusmerkki on vastaavasti tae tietyistä ominaisuuksista tietyille tavaroille ja palveluille. Merkkiä kantavat tavarat ja palvelut vastaavat standardia, jota tarkastusmerkinhaltijan tulee noudattaa. Tarkastusmerkin hakemiselle on kaksi rajoitusta. Hakija ei voi harjoittaa liiketoimintaa, johon kuuluu varmennetun kaltaisten tavaroiden ja palveluiden toimittaminen. Toiseksi tarkastusmerkkiä ei voi hakea maantieteellisen alkuperän erottamiseksi.

Menettelysäännökset uudistuvat

EU-tavaramerkin hakemusmenettelyyn on tulossa muutoksia. Lokakuun alusta alkaen etuoikeushakemus on tehtävä tavaramerkkihakemuksen yhteydessä. Hakemusvaiheessa on nyt mahdollista vedota käytön kautta saavutettuun erottamiskykyyn toissijaisena vaatimuksena. Myös väite- ja mitätöintimenettelyissä suhteellisiin perusteisiin perustuvia toimenpiteitä on järjestetty uudella tavalla, esimerkiksi väitteentekijät ja mitätöintiä hakevat osapuolet voivat nyt antaa todisteita vetoamalla verkkolähteeseen.

Lisätietoja uudistuneesta EU-tavaramerkistä asiantuntijoiltamme:
Paula Sailas
Milla Lehtoranta
Arttu Ahava