Suvi Julin: ELY:n yritysten kehittämispalveluiden tuki PK-yritysten kansainvälistymisen apuna

23.08.2018

Erityisesti kansainvälisille markkinoille pyrkivän pk-yrityksen kannattaa valmistautua maailmanvalloitukseen etukäteen mm. tekemällä järjestelmällinen IPR-suunnitelma, jossa aineettomien oikeuksien osalta on selvitetty, mitä asioita tulisi huomioida kansainvälisille markkinoille mentäessä. Suunnitelman keskeisiä osia voivat olla myös brändin ja tekijänoikeuksien suojan tason selvittäminen. Usein tarvitaan lisäksi lisenssisopimuksia tai sopimuksia, joilla sovitaan yhteistyöstä kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja suojataan aineettomia oikeuksia yhteistyösuhteessa. ELY:n yritysten kehittämispalveluiden innovaatioiden kaupallistamisohjelman tuki tarjoaa tähän konkreettista apua.

ELY/yritysten kehittämispalvelut/innovaatioiden kaupallistaminen

ELY:n yritysten kehittämispalvelut tarjoavat tukea pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen innovaatioita hyväksi käyttäen. Palvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat innovaatioon pohjautuen luoda aktiivisesti uutta kasvavaa kansallista tai kansainvälistyvää liiketoimintaa ja/tai uudistaa tuote- ja palvelukonseptia. Konsultointipalvelut myöntää ELY-keskus hakemuksen perusteella ja tukea voi saada kolmen vuoden aikana enintään 15 konsulttipäivän verran ja huomioon on otetaan yrityksen aiemmin saama de minimis-tyyppinen tuki.

Palvelut

Yritysten kehittämispalveluiden kautta voidaan tehdä IPR-alueella erilaisia selvityksiä ja kartoituksia kuten patenttimaisema-, toiminnanvapaus-, omaleimaisen tavaramerkin etsiminen, ennakkouutuustutkimus-, kaupallistamiskartoitus, IPR-strategia tai IPR-suunnitelma sekä erilaiset sopimusjärjestelyjä ja tekijänoikeuksia koskevat selvitykset, joilla luodaan lisäarvoa ja varmuutta, joskus jopa perusta yrityksen toiminnalle ja kasvulle myös kansainvälisillä markkinoilla. Tuen avulla voidaan myös laatia sopimusstrategioita tai sopimusehtoja, joiden avulla hallitaan yhteistyösuhteita ja suojataan omaa liiketoimintaa.

Yrityksen toiminnan laajentuessa kansainväliselle markkinalla on esimerkiksi huomattava, että kotimaisen toiminimen tai tavaramerkin suoja ei ulotu Suomen rajojen ulkopuolelle. Viimeistään tässä vaiheessa on ajankohtaista kartoittaa tavaramerkkisuojan tila keskeisillä markkinoilla ja tehdä suunnitelma brändin suojan vahvistamisesta niillä esimerkiksi uusilla rekisteröinneillä ja verkkotunnuksilla. Riskinhallinnallisesti tärkeää on myös tietää, mikäli esimerkiksi oman tavaramerkin käytössä onkin rajoitteita tai riskejä keskeillä markkinoilla muiden toimijoiden oikeuksien vuoksi, jotta voidaan tarvittaessa ennalta varautua tilanteeseen.

Mikäli tekijänoikeudet ovat keskeisessä roolissa yrityksen liiketoiminnassa, niiden tilaa voi olla syytä arvioida ennen tietyille markkinoille laajentamista. Suomalaisittain vieras ajatus tekijänoikeuden rekisteröinnistä, onkin varsin relevantti ja huomioon otettava vaihtoehto esimerkiksi Kiinan ja USA:n markkinoilla. Tekijänoikeuksien suojaa voi olla myös mahdollista vahvistaa sopimusteitse.

Yhtälailla sopimusteitse voidaan hallita suhteita yhteistyökumppaneihin kansainvälisillä markkinoilla ja varmistaa, että yrityksen oma IPR pysyykin sellaisena ja oikeuksia sen käyttöön on annettu hallitusti sekä yhteistyösuhteessa mahdollisesti syntyvän uuden IPR:n suojaamiselle ja omistukselle on jo ennelta asetettu raamit, joiden puitteissa voidaan toimia.

IPR-strategiat ja -suunnitelmat auttavatkin yritystä ennen kaikkea hahmottamaan omaan liiketoimintaansa liittyviä aineettomia oikeuksia kokonaisuutena, tunnistamaan suojauksen tarpeita, tekemään päätöksiä eri suojamuotojen käyttämisestä sekä hallitsemaan kustannuksia. Usein sopimusstragia on myös keskeinen osa IPR-suunnitelmaa.

Hinta

Hinta asiakkaalle on 300 € +alv /konsulttipäivä.

Lisätietoja yritysten kehittämispalveluista: http://yritystenkehittamispalvelut.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut/konsultointi

Kirjoittaja Suvi Julin taas työskentelee Berggrenillä IPR:iin ja sopimuksiin erikoistuneena lakimiehenä, patenttiasiamiehenä sekä eurooppatavaramerkki- ja mallioikeusasiamiehenä. Suvin kollega Mika Pinolehto työskentelee Berggrenillä IPR Business Managerina ja patenttiasiamiehenä Oulun ja Helsingin toimipisteissä. Suvi ja Mika ovat ELY-keskuksen kehittämispalveluiden asiantuntijoina koko Suomen alueella Konsultointi/Innovaatioiden kaupallistaminen -palveluun liittyen.

Suvi Julin
IPR-lakimies