Mistä kaikki alkoi...

Berggren on toiminut alalla yli 80 vuotta. Berggren Oy:n (silloisen Berggren O.Y.-A.B:n) perusti kokenut patenttiasiamies Martin Berggren vuonna 1936.

Ensimmäinen patentti myönnettiin toimiston asiakkaalle jo seuraavana vuonna. Myöntäjänä oli Patentti- ja rekisterihallituksen edeltäjä, kauppa- ja teollisuusministeriön patenttiasioiden toimisto. Kyseessä oli helsinkiläisen arkkitehdin Emil Fabritiuksen keksintö ”Med förkompression arbetande suggasanläggning”.

Alkutaival

Alkuvaiheessa Berggren toimi paitsi patenttitoimistona, myös agentuuri- ja insinööritoimistona. 1950-luvun alusta lähtien se keskittyi teollisoikeuksien suojaamiseen. Henkilöstömäärä kasvoi kymmenestä useaan kymmeneen jo yrityksen alkutaipaleella.

1960-70-luvut

1960- ja 1970-luvut olivat Berggrenille tasaisen kasvun aikaa. Yrityksen liiketoiminta laajeni suomalaisen teollisuuden kasvun ja kansainvälistymisen vauhdissa. Teollisoikeusala ja sitä koskeva lainsäädäntö muuttuivat näinä vuosikymmeninä sekä Suomessa että ulkomailla, ja Berggren oli aktiivisesti mukana vaikuttamassa alan suomalaisen lainsäädännön kehittämiseen.

1980-luku

1980-luvun lopulla silloinen Berggren Oy Ab laajeni neljän yrityksen muodostamaksi konserniksi: Vuonna 1987 emoyhtiöön liittyi tytäryhtiöksi Turun Patenttitoimisto Oy. Seuraavana vuonna emoyhtiöön liittyi myös miltei sen ikäinen, vuodesta 1947 toiminut Tampereen Patenttitoimisto Oy. Oulun Patenttitoimisto Berggren Oy Ab perustettiin ja liitettiin emoyhtiöön vuonna 1988.

1990-luku

1990-luvulla Berggrenin kehitystä vauhdittivat vilkastuva kansainvälinen järjestötoiminta sekä monipuolistuva alan koulutus. IPR-asiantuntijoiden ammattilaisten määrä kasvoi ja osaamisvaatimukset kehittyivät. Patenttipalveluiden ohella yritykset alkoivat yhä enemmän tiedostaa myös tavaramerkki- ja mallioikeuspalveluiden tarpeellisuuden.

Tänään

Alkuvuodesta 2017 tytäryhtiöt Tampereen Patenttitoimisto Oy ja Turun Patenttitoimisto Oy sulautuivat emoyhtiöön, ja nyt olemme yksi yhtenäinen Berggren Oy. 

Berggren on kehittänyt palveluitaan muuttuvan lainsäädännön, alan kehityksen ja asiakkaidensa kokonaisvaltaisten IPR-tarpeiden aallonharjalla. Nykyistä yli 160 IPR-asiantuntijan organisaatiota pitää hyvässä kasvuvauhdissa avoin johtamis- ja tiimityöskentelymalli, huolella rakennettu ja viestitty liiketoimintastrategia sekä innostuneisuutta, huippuosaamista ja edelläkävijyyttä arvostava työkulttuuri. Näiden avulla Berggren on pystynyt vastaamaan uusiin haasteisiin ja kehittymään eurooppalaiseksi täyden palvelun IPR-taloksi. Strategianamme on tällä tiellä kehittyä johtavaksi toimijaksi valikoiduilla markkinoilla.