<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=439801&amp;fmt=gif">

AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIT ICT-HANKIN­NOISSA JA OHJELMISTO­KEHITYKSESSÄ

13.6.2019 | Berggren Legal Aamiaisseminaari, Helsinki

BERGGREN LEGAL AAMIAISSEMINAARI

Torstai 13.6.2019, klo 8.30-10.30, Helsinki

Avoimen lähdekoodin (open source = OS) kirjastot herättivät vielä vuosikymmen alussa vahvoja tunteita, ja niiden käyttöä jopa vierastettiin kaupallisten projektien yhteydessä. Nykyään kuitenkin OS -lisensoidun koodin käyttö on arkipäivää melkein jokaisessa organisaatiossa, ja sekä ohjelmistokehittäjät että yritysten hankinnoista vastaavat tahot ovat säännöllisesti tekemisissä OS-lisensoitujen ohjelmistojen kanssa. Tämän aamiaisseminaarin tarkoituksena on antaa peruskatsaus OS -lisensointiin ja yleisimpiin lisenssiperheisiin ennen kaikkea riskinhallinnan näkökulmasta.

Aamiaisseminaari on suunnattu sekä ohjelmistokehityksen että ohjelmistojen hankinnan kanssa työskenteleville henkilöille. Puhujina ovat ohjelmistokehityksen ja lisensoinnin ammattilaiset Berggren Oy:lta ja Gofore Oy:lta.

BERGGREN LEGAL AAMIAISSEMINAARI YHTEISTYÖSSÄ GOFOREN KANSSA