<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=439801&amp;fmt=gif">

GDPR 1 VUOTTA: MURROKSESTA KOHTI YRITYKSEN ARKEA

23.5.2019 | Berggren Legal Aamiaisseminaari, Helsinki

GDPR 1 vuotta: murroksesta kohti yrityksen arkea -aamiaisseminaari 23.5.2019

  • Tietosuoja yrityksen arjessa – miten toteuttaa omavalvontaa ja kehittämistä?
  • Mitä tuore tietosuojalaki toi tullessaan?
  • Oikeuskäytäntöä ja tulkintoja vuoden varrelta


Berggren Legalin juristit Arttu Ahava ja  Suvi Julin käyvät tässä aamiaisseminaarissa läpi mitä vuodessa on opittu GDPR:stä osana yritysten arkea. Tule mukaan kuulemaan lisää käytännön kokemuksistamme tietosuojan ympärillä.

BERGGREN LEGAL - JURIDIIKAN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI