<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=439801&amp;fmt=gif">

IPR- JA SOPIMUSRISKIEN HALLINTA R&D-HANKKEISSA

14.11.2019 | Berggren Legal ­
-aamiaisseminaari, Helsinki

BERGGREN LEGAL­ -AAMIAISSEMINAARI

Torstai 14.11.2019, klo 8.30-10.30, Helsinki

Tässä aamiaisseminaarissa käymme käytännönläheisesti läpi R&D-hankkeisiin liittyviä olennaisia kysymyksiä, kuten:

  • R&D-hankkeeseen valmistautuminen
  • Yrityksen oman IPR:n suojaaminen yhteistyöhankkeissa
  • Liikesalaisuuslain tuomat edut ja riskit R&D-hankkeissa
  • Kuka omistaa datan?
  • Hankkeen tuloksista sopiminen: kuka saa patentoida tai kaupallistaa?

BERGGREN LEGAL -AAMIAISSEMINAARI