<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=439801&amp;fmt=gif">

TEKOÄLY, PATENTOINTI JA SOPIMUKSET

8.10.2020 | Berggren -aamiaisseminaari, Helsinki

BERGGREN -AAMIAISSEMINAARI

Torstai 8.10.2020, klo 8.30-10.30, Helsinki

Tässä aamiaisseminaarissa käymme monipuolisesti ja käytännön vinkkien avulla läpi tekoälyyn liittyvien keksintöjen IPR-kysymyksiä. Puhujina seminaarissa toimivat kokeneet asiantuntijamme Suvi Julin, Marjut Lattu-Hietamies ja Sakari Värilä.

Tilaisuuden aiheita:

  • Juridisia näkökulmia tekoälyratkaisuihin
  • Tekoälykeksintöjen patentoitavuus tällä hetkellä Euroopan Patenttiviraston näkökulmasta
  • Case-esimerkkejä
  •  

BERGGREN -AAMIAISSEMINAARI

Aikataulu

8.30-9.00

Aamiainen ja verkostoitumista

9.00-10.30

Asiantuntijapuheenvuorot ja keskustelua

Suvi Julin, Marjut-Lattu-Hietamies ja Sakari Värilä, Berggren 

Asiantuntijat

Suvi Julin

Lakimies, Patenttiasiamies, EU-tavaramerkki- ja -mallioikeusasiamies

 

Suvilla on laaja-alainen kokemus immateriaali- ja teknologiaoikeudesta. Suvi neuvoo asiakkaitamme erityisesti IPR-riita- ja hakemusasioissa niin tavaramerkkien, mallien kuin patenttien osalta, tekijänoikeudellisissa kysymyksissä sekä sopimus-, työsuhdekeksintö- ja tietosuoja-asioissa.

Suvi on erikoistunut erilaisiin kaupallisiin sopimuksiin, kuten ICT- ja lisenssisopimuksiin, hallinnollisiin menettelyihin ja riita-asioihin sekä tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiseen ja kansainvälistymiseen liittyviin strategisiin kysymyksiin. Patenttiasiamiehenä Suvilla on teknologista asiantuntemusta erityisesti ohjelmistojen ja mobiiliteknologioiden ja –standardien alalla.

Marjut Lattu-Hietamies

Eurooppapatenttiasiamies

 


Marjutilla on laaja kokemus tietotekniikan alan patentoinnista, erityisesti USA:ssa ja Euroopassa. Hän hallitsee monipuolisesti tuotekehitykseen ja tuotteistamiseen liittyvät IPR-näkökulmat, patentointiprosessit, IPR:ien hyödyntämiseen liittyvät näkökulmat sekä IPR-strategiat. Hän avustaa myös loukkaustapauksissa ja laatii erilaisia arviointeja patentointipäätösten tueksi.

Sakari Värilä

VP of Customer Success, Eurooppapatenttiasiamies

 

Sakari on kokenut ja laajalti tunnustettu IPR-asiantuntija. Hänellä on takanaan pitkä asiamiesura ja työkokemusta myös teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitysprosesseista. Sakari ymmärtää alkuvaiheen yritysten ja toisaalta globaalien suuryritysten liiketoiminnalliset tavoitteet sekä IPR:ien merkityksen niille. Hän auttaa löytämään innovaatiot, osaa suhteuttaa IPR-prosessit organisaatioiden erilaisiin liiketoimintamalleihin ja hallitsee myös ulkoistetun patentti-insinöörin tai ulkoisen patenttiraatilaisen tehtävät.

Tekoäly, patentointi ja sopimukset

Berggren järjestää maksuttoman aamiaisseminaarin torstaina
8.10.2020 klo 8.30-10.30.

Paikka: Berggren Kampin toimisto
Osoite: Eteläinen Rautatiekatu 10 A, PL 16 (Freda 48)
00100 Helsinki

Tilaisuus alkaa klo 8.30 aamiaisella ja varsinainen asiaosuus alkaa klo 9.00.

Ilmoittaudu pikaisesti mukaan, paikkoja on rajoitetusti.

Lisätietoja tapahtumasta: anu.flink@berggren.fi 

Ilmoittautuminen aamiaisseminaariin

Ilmoittaudu viimeistään 2.10.2020