WEBINAARISARJA: 
Patenttiriskien hallinta liiketoiminnassa

Aika: tiistai 30.5.2023 klo 9.00-10.00 ja tiistai 13.6.2023 klo 9.00-10.00

Tässä webinaarisarjassa käymme kattavasti läpi patenttien toiminnanvapauteen liittyviä ja huomioon otettavia tekijöitä sekä parhaita käytäntöjä. Tämä koskee erityisesti yrityksiä, jotka suunnittelevat ja myyvät teknisiä tuotteita tai palveluja, joilla tekevät liiketoimintaa. Tyypillisesti mikäli markkinoilla on jo muitakin toimijoita, lähes mikä tahansa teknologia-alue on jo yleensä suojattu useilla patenteilla. Tämän vuoksi suunniteltaessa uutta tuotetta markkinoille tai vanhan päivitystä, usein kannattaa harkita uusien teknologioiden tai toimintojen tutkimista, jotta saa paremman käsityksen, mitä kohtia kyseisestä teknologiasta on suojattu tai ketkä omistavat patentteja kyseiseen teknologiaan liittyen. Yhtenäispatentit (Unitary Patent, UP) tuovat huomattavasti lisää patentteja Suomeen ja moniin muihinkin yhtenäispatenttijärjestelmään kuuluviin maihin, joten patenttiriskit kasvavat entisestään. Patenttioikeudenkäynnit ja –kiistat ovat yleensä kalliita, joten niitä kannattaa liiketoiminnassa välttää. Lisäksi kaupallisen toiminnan estyminen voi tulla kalliiksi. Tämän vuoksi ennakoiva patenttiriskien hallinta voi säästää rahaa huomattaviakin summia.

Käymme webinaarisarjan 1. osassa läpi toiminnanvapausselvityksen periaatteita ja käytäntöjä. Osassa 2 keskitymme patenttiriskistrategioihin ja riskienhallintatoimenpiteiden valintaan.

Osa 1: Toiminnanvapausselvityksen (FTO) periaatteita ja käytäntöjä | Pidetty tiistaina 30.5.2023, tallenne saatavilla ilmoittautumalla

  • Taustatietoihin perehtyminen, tutkimusalueen määrittely ja patenttihakujen suoritus
  • Tulosten analyysit
  • Johtopäätökset ja toimenpiteet

Osa 2: Patenttiriskistrategiat ja riskienhallintatoimenpiteiden valinta | Tiistai 13.6.2023 klo 9.00-10.00

  • Yrityksen strategisia vaihtoehtoja patenttiriskin hallintaan
  • Esimerkkejä toimenpiteistä patenttiriskien vähentämiseksi
  • Sopivan riskienhallintatoimenpiteen valinta


Asiantuntijoina tässä webinaarisarjassa toimineet kokeneet Mika Lehtinen ja Mika Pinolehto.

Mika Lehtisellä on yli 20 vuoden kattava kokemus immateriaalioikeuksista ja erityisesti hän on keskittynyt immateriaalioikeuksien kaupallistamiseen. Hän on osallistunut useisiin merkittäviin patenttisalkkujen lisensointi- tai myyntihankkeisiin, jotka ovat tuottaneet merkittäviä tuottoja IPR-omistajille.

Mika Pinolehdon erityisosaamiseen kuuluvat patenttisalkkujen kaupallistaminen, loukkausanalyysit, IPR-strategiat, riskienhallinta ja teknologiaosaamisalueeseen mm. tietotekniikka, sovellukset, mobiili- ja viestintäteknologiat sekä konetekniikka. Hän tuntee teknologian lisäksi myös kaupallisen puolen, mikä on olennaista immateriaalioikeuksien myynnissä ja lisensioinnissa.

Tervetuloa mukaan maksuttomiin webinaareihimme! 


Ilmoittaudu mukaan jättämällä yhteystietosi. Saat henkilökohtaisen osallistumislinkin ennen tapahtumaa. Vaikka et pääsisikään mukaan live-esitykseen, ilmoittaudu joka tapauksessa mukaan saadaksesi tallenteen jälkikäteen.

Lisätietoja tarvittaessa: anu.flink@berggren.fi 

Ilmoittaudu mukaan webinaareihin!