Berggren Legal Team -palvelu

Berggren Legal Team – Yrityksen ulkoistettu lakitiimi tarjoaa asiakkaallemme sen jokapäiväisessä liiketoiminnassa tarvittavat lakipalvelut. Berggren Legal Team -palvelun myötä laadukas lakiapu on saatavillanne joustavasti ja ennakkoon sovituilla kustannuksilla.

Olemme apuna yrityksen jokapäiväisissä lakiasioissa – tai vain ruuhkahuippuina, aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Lakiasiat hoituvat osaavan tiimin toimesta ja nimetyn yhteyshenkilön kautta joustavasti, ripeästi ja laadukkaasti.

Hinnoittelumalli sovitaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiakkaan valittavana on useampia hinnoittelumalleja, kuten retainer-malli, kuukausiveloitus, normaali tuntiveloitus ja secondment-malli.

Tarjoamme valmiit ratkaisut

Kenelle palvelu on suunnattu

 • PK-yrityksille, joilla ei ole omaa lakimiestä
 • Yrityksille, joiden oman lakimiehen kapasiteetti ei riitä tukemaan liiketoimintaa juoksevissa tai muuttuvissa tarpeissa
 • Ruuhka-avuksi suurempienkin yritysten lakiasiainosastoille
 • Ratkaisuksi asiakkaan oman juristin vanhempainvapaan tai muun poissaolon ajaksi
 • Täydentämään yrityksen omaa osaamista tietyillä osa-alueilla

Palvelu sisältää

 • Kaikenlaiset liiketoiminnan sopimukset
 • IPR-asiat
 • Työsuhdekeksinnöt
 • Lisensointi, tutkimus- ja kehityshankkeet
 • ICT-projekti- ja palvelusopimukset
 • Yhtiöoikeus
 • Mainonta ja markkinointi sekä kilpailijan menettely
 • Tietosuoja
 • Liikesalaisuudet ja kilpailukiellot
 • Julkiset hankinnat
 • Työoikeus
 • Sopimus- ja IPR-riidat 

Palvelun hyödyt

 • Joustavaa ja ripeää apua jokapäiväisissä lakiasioissa
 • Osaava tiimi ja nimetty yhteyshenkilö
 • Matalan kynnyksen yhteistyömalli ilman asiakohtaista toimeksiantobyrokratiaa
 • Hinta-laatusuhde kohdallaan
 • Joustavat hinnoittelumallit sekä lakikulujen ennakoitavuus ja budjetoitavuus

Palvelun tuottavat

 • Berggren Legalin kokeneet lakimiehet
 • Lakimiehemme ovat suorittaneet asianajajatutkinnon ja/tai tuomioistuinharjoittelun ja ovat luvan saaneita oikeudenkäyntiasiamiehiä
{

Ota yhteyttä

Kaisa-Fahllud

Kaisa

Fahllund