Julkiset hankinnat

Berggrenin julkisten hankintojen osaajat ovat hankkineet osaamista ja kokemusta mm. työskentelemällä hankintaorganisaatioissa ja markkinaoikeudessa. Avustamme asiakkaitamme tarjouspyyntöjen ja sopimusten laatimisessa ja kommentoinnissa ja osallistumme asiakkaidemme tukena myös neuvottelumenettelyihin. 

Hoidamme myös hankintoihin liittyviä oikaisuvaatimuksia, valitusprosesseja markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä vahingonkorvauksia koskevia oikeudenkäyntejä. Tuemme asiakkaitamme myös sopimuskauden aikaisessa sopimushallinnassa ja hoidamme sopimusriitoja. 

 

Ota yhteyttä

Sytymme ideoistasi tänään ja huomenna.