Riita-asiat

Työsuhdekeksintöriidat

Työsuhdekeksintöriidoilta voidaan usein välttyä, kun yrityksessäsi on toimiva ja palkitseva työsuhdekeksintöohjesääntö sekä kannustava tuotekehitys- ja työsuhdekeksintöprosessi. Berggreniltä saat kattavaa asiantuntija-apua työsuhdekeksintöprosesseihin.

Mikäli keksintöoikeuksista tai korvauksen määrästä syntyy kiistaa, Berggrenin lakimiehet auttavat riidan ratkaisemisessa. Laadimme myös arviolausuntoja työsuhdekeksinnön kohtuullisesta korvauksesta. Mikäli kiistassa ei päästä sopimukseen, edustamme tarvittaessa työsuhdekeksintölautakunnassa ja oikeudessa.

Tulkintaongelmia voi syntyä myös yhteistyökumppaneiden kesken. Yhteistyöprojekteissa on tärkeää huolehtia jo etukäteen projektiin liittyvien aineettomien oikeuksien ja projektissa syntyvien oikeuksien omistusoikeuksista, käyttöoikeuksista ja korvauksista hyvin laadituilla sopimuksilla.

Tavaramerkin ja mallioikeuksien loukkaukset

Jos joku loukkaa tavaramerkkiänne tai tuotteenne mallioikeudella rekisteröityä muotoilua, Berggrenin kokeneet IPR-lakimiehet auttavat puuttumaan tällaisiin tavaramerkki- ja mallioikeusloukkauksiin tehokkaasti. Arvioimme loukkaukseen puuttumisen menestymismahdollisuudet, laadimme kieltokirjeet, hoidamme sovintoneuvottelut sekä mahdollisen oikeudenkäynnin useiden vuosikymmenten kokemuksella. Brändin loukkausasiat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sovinnollisesti, mutta tarvittaessa käytössänne on Berggrenin IPR-loukkauksien hoitoon markkinaoikeudessa erikoistuneet luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat.  Berggrenillä on myös kattava, kilpailutettu yhteistyöverkosto ulkomaisia IPR-lakimiehiä, joiden avulla saatte asiantuntevaa ja tehokasta palvelua myös ulkomailla tapahtuvissa loukkaustapauksissa. Berggrenin lakimiehet koordinoivat IPR-loukkauksiin puuttumista ulkomailla yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Verkkotunnus- eli domain-riidat

Verkkotunnukset eli domain-nimet ovat immateriaalioikeuksia, joilla on tärkeä merkitys oikeudenhaltijan brändinrakentamisessa. Verkkotunnuksen valintaan, rekisteröintiin ja puolustamiseen kannattaa investoida. Mikäli haluamanne verkkotunnus on jo rekisteröity arvioimme eri vaihtoehtoja, miten verkkotunnuksen rekisteröinti voitaisiin siirtää yrityksellenne, tarvittaessa myös oikeudellisin keinoin.

Berggrenillä on lukuisia kansainvälisiin verkkotunnusriitoihin perehtyneitä IPR-lakimiehiä sekä domain-konsultti, joilta saat asiantuntevaa palvelua verkkotunnuksiasi koskevissa asioissa.