Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Toisen tavaramerkin, muotoilun tai tuotteen ulkoasun käyttö halventavissa asiayhteyksissä tai niiden jäljittely on hyvän liiketavan vastaista. Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa on myös harhaanjohtava ja totuudenvastainen markkinointi. Samoin toisen yrityksen liikesalaisuuksien ja muun salassapitosopimuksen alaisen tiedon – esimerkiksi teknisten piirustusten – hankkimista, hyödyntämistä ja julkaisemista pidetään sopimattomana menettelynä elinkeinotoiminnassa tai muutoin lainvastaisena menettelynä.

Berggrenin kokeneet IPR-lakimiehet neuvovat asiakkaita sopimatonta menettelyä koskevissa asioissa sekä avustavat asian käsittelyssä liiketapalautakunnassa ja markkinaoikeudessa.