Sopimukset liiketoiminnassa

Yrityksen liiketoiminnan tarpeet ovat toimivan sopimuksen lähtökohta. Sopimuksen on tuettava kulloinkin kyseessä olevan liiketoiminnallisen tavoitteen toteutumista sekä annettava tukevat välineet suoritushäiriöiden ja erimielisyystilanteiden varalle.

Berggrenin sopimustiimi avustaa asiakkaitaan kaikenlaisten kaupallisten sopimusten laatimisessa, neuvottelemisessa ja kommentoinnissa. Meillä on erityistä osaamista ja kokemusta IPR ja ICT -sopimuksista. Tarvittaessa hyödynnämme myös oman talomme muuta osaamista, kuten patenttiasiamiesten asiantuntijuutta erilaisilta tekniikan aloilta ja IPR:n kaupallistamisen asiantuntijoitamme. Asiakaslähtöisyys ja käytännönläheisyys leimaavat sopimustyötämme – juridisesta laadusta tinkimättä.

Sopimusriitojen sovinnollinen ratkaisu ja niihin liittyvät oikeudenkäynnit ovat keskeinen osa sopimustiimimme työtä.

 

Sopimustyyppejä:

 • Salassapitosopimukset
 • Lisenssisopimukset (IPR, teknologia, know-how, ohjelmistot)
 • Tutkimus- ja kehityssopimukset
 • ICT projekti- ja palvelusopimukset
 • IPR:n myynti- ja siirtosopimukset
 • Alihankintasopimukset
 • Julkiset hankintasopimukset
 • Jakelu- ja agenttisopimukset
 • Myyntisopimukset
 • Sponsorisopimukset ja muut markkinoinnin sopimukset
 • Sopimuksia koskevat erimielisyydet ja oikeudenkäynnit