Skip to main content

Uutuustutkimus

Uutuustutkimus on keskeinen osa patenttiprosessia. Kun yksittäinen keksijä, yritys tai tutkija haluaa saada patentin uudelle keksinnölleen, tulee heidän ensin varmistaa, ettei vastaavaa keksintöä ole jo olemassa.

Uutuustutkimus (tunnetaan myös nimellä "patenttitutkimus" tai "ennakkotutkimus") on prosessi, jossa etsitään aiemmin julkaistuja patentteja, patenttihakemuksia, julkaisuja ja muita dokumentteja, jotta voidaan määrittää keksinnön uutuus ja patenttikelpoisuus.

Ideasi uutuutta, keksinnöllisyyttä ja omaleimaisuutta selvittäessämme löydämme siitä nopeasti piirteet, jotka voivat oikein perusteltuina johtaa vahvojen immateriaalioikeuksien saamiseen – ja menestyvän tuotteen syntyyn. Selvitämme, onko ideasi uusi ja löytyykö aiheesta patenttijulkaisuja. Uutuustutkimus voi olla monimutkainen ja aikaa vievä prosessi.

Miksi uutuustutkimus on tärkeä?

  • Välttääkseen päällekkäisyydet: Ennen kuin sijoitat aikaa ja rahaa patenttihakemusprosessiin, haluat varmistaa, ettei vastaavaa keksintöä ole jo patentoitu. Tämä säästää resursseja ja vähentää riskejä.
  • Ymmärtääkseen markkina-asemaa: Uutuustutkimuksen avulla voit nähdä, ketkä muut toimijat ovat aktiivisia samalla alueella ja millaisia ratkaisuja he ovat kehittäneet.
  • Tietääkseen keksinnön arvon: Ymmärtämällä, miten keksintösi asettuu suhteessa muihin patentteihin, voit paremmin arvioida sen kaupallista arvoa. 

Anssi Mäki

Eurooppapatenttiasiamies, Tiiminvetäjä

Kuinka voimme auttaa?

Jos sinulla herää kysyttävää tai haluat antaa palautetta, tiimimme on valmis auttamaan!

Ota yhteyttä