Uutuustutkimus

Palvelumme

Ideasi uutuutta, keksinnöllisyyttä ja omaleimaisuutta selvittäessämme löydämme siitä nopeasti piirteet, jotka voivat oikein perusteltuina johtaa vahvojen immateriaalioikeuksien saamiseen – ja menestyvän tuotteen syntyyn. Selvitämme, onko ideasi uusi ja löytyykö aiheesta patenttijulkaisuja.

 
Asiakashyödyt:
 
 • Lisätietoa aiemmista patenttijulkaisuista oman keksinnön suojaamispäätöksen tueksi.

 • Muodostaa käsityksen mahdollisesta suojapiiristä.

 • Mahdollistaa kustannussäästöt patentointiprosessissa.
 • Antaa varmemman pohjan patentinhakuprosessiin.

Värilä Sakari

Sakari Värilä

 
Ota yhteyttä!

 

{

Palvelun sisältö

Valmistelu
 • Tutkittavan tekniikan selvittäminen
 • Tutkimuksen ja raportoininnin laajuuden määrittely
 • Hakutermistön määrittely 
Tutkimuksen toteutus
 • Haun suorittaminen tietokannoista
 • Hakutulosten analysointi ja raportointi sovitun sisällön ja laajuuden mukaisesti
Jatkotoimenpiteet
 • Tulosten läpikäynti ja patentoitavuuden arviointi
 • Ehdotuksia suojapiirin tarkentamiseksi
Osaaminen ja laatu
 • Asiantuntijoillamme on pitkä ja monipuolinen kokemus eri teknologia-alueiden keksintöjen tutkimuksesta ja patentointimahdollisuuksien arvioinnista liiketoimintalähtöisesti.
 • Palvelumme perustuu pitkälle kehitettyyn toimintamalliin.