Skip to main content
Uutiset

Abloy Oy:lle myönnettiin tavaramerkkiriidassa valituslupa korkeimpaan oikeuteen

4.5.2016

Sisällysluettelo
  Berggren

  Olemme kansainvälinen täyden palvelun IPR- ja lakitoimisto. Suojaamme, kaupallistamme ja puolustamme asiakkaidemme immateriaalioikeuksia, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme kattavasti heidän jokapäiväisissä lakiasioissaan; sopimuksista tietosuojaan, markkinointioikeuteen, julkisiin hankintoihin ja oikeudenkäynteihin.

  Abloy Oy on saanut valitusluvan korkeimpaan oikeuteen EXEC-avainten tavaramerkkiloukkausta koskevassa riidassa. 14.4.2016 myönnetty valituslupa on ensimmäinen teollis- ja tekijänoikeudellisissa asioissa myönnetty lupa Suomessa sen jälkeen, kun IPR-riitojen käsittely keskitettiin markkinaoikeuteen ja muutoksenhaku MAO:n ratkaisuun muuttui äärimmäisen harvoin myönnettävän valitusluvan alaiseksi.

  Markkinaoikeuteen syksyllä 2013 keskitetty IPR-tuomioistuin on tuonut IPR-riitojen käsittelyyn nopeutta ja tehoa. Käsittelyprosessin yksinkertaistamisella niin, että yksi ainoa tuomioistuin MAO ratkaisee riidan ja sen tuomio jää käytännössä lopulliseksi muutoksenhaun muututtua suoraan korkeimman oikeuden valitusluvan alaiseksi, on pyritty lisäämään prosessin laadun ja päätösten perustelujen painoarvoa.

  abloy_uutiskuva_berggren-950x669

  Muutos herätti valmisteluvaiheessaan myös kritiikkiä:
  ”IPR-asiat ovat yritykselle usein liiketoiminnan ydintä. Mutta esimerkiksi tavaramerkkien erottamiskykyyn ja sekoitettavuuteen liittyvät kysymykset ovat kuluttaja- ja kulttuurisidonnaisina hyvin monimutkaisia. Yhden tuomioistuimen antamaa ratkaisua tulisi jatkossakin voida tarkastella uudelleen”, pohti IPR-lakimiehemme Jukka Palm tuolloin Kauppalehdessä.

  Tänä vuonna Palm on asiamiehenä tavaramerkkiriidassa, jolle on ensimmäisenä Suomessa myönnetty teollis- ja tekijänoikeudellisissa asioissa ennakkopäätösperusteella valituslupa korkeimpaan oikeuteen.

  Harvinainen kolmiulotteisten tavaramerkkien riita

  Myönnetty valituslupa koskee vuonna 2013 alkanutta tavaramerkkiriitaa, jossa avaintenvalmistuksen markkinajohtaja Abloy katsoi kilpailijansa loukanneen kahta ABLOY EXEC -avaimelle rekisteröityä tavaramerkkiä markkinoille tuomallaan avaimella.

  Tapaus on jo alkujaan harvinainen, sillä esitetyn tavaramerkkiloukkauksen kohteina ovat ulkoasutavaramerkit, jotka suojaavat mm. avaimen ns. lehtiosan kolmiulotteisia muotoja; harjamaista kolmion muotoista kattoa. Kanteessaan Abloy esitti kilpailijan avaimen lehtiosan ulkonäön olevan käytännössä identtinen sen markkinoilla tunnetun, pitkäjänteisesti tuotekehitellyn EXEC-avaimen kanssa. 

  MAO ratkaisi riidan kesäkuussa 2015 kilpailijan hyväksi perustellen, että vähäisetkin ulkoasuerot avainten lehtiosissa poistivat tavaramerkkiloukkauksen.

  Riidan käsittely jatkuu nyt korkeimmassa oikeudessa

  MAO:n ratkaisusta haettiin elokuussa 2015 valituslupaa korkeimpaan oikeuteen. Huhtikuussa 2016 korkein oikeus myönsi tapaukselle valitusluvan, ja sen käsittely jatkuu lähiaikoina.

  KKO:n valituslupaa koskevan selosteen mukaan Abloyllä oli tavaramerkkirekisteröinnit avaimen ns. lehtiosalle, joka oli ulkoasultaan kolmiomainen ja harjakattoinen ja jossa oli soikean muotoinen, avaimen profiiliosaan nähden hieman viistosti aseteltu reikä. Kilpailija oli tuonut markkinoille avainaihioita ja avaimia, joiden lehtiosat olivat samalla tavalla kolmiomaisia ja harjakattoisia mutta joissa soikean muotoinen reikä oli hieman suurempi ja se oli aseteltu vaakatasoon avaimen profiiliosaan nähden. Sen avainaihiot ja avaimet oli myös varustettu sanalla, joka oli niiden tunnus.

  KKO:n mukaan kysymys on siitä, olivatko kilpailijan avainaihiot ja avaimet tavaramerkkilain 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla sekoitettavissa Abloyn rekisteröityihin tavaramerkkeihin.

  -Pyrimme valituslupaa hakiessa nostamaan esiin tiettyjä laintulkintaa koskevia oikeuskysymyksiä. Lupaa haettiin useammalla perusteella ja se myönnettiin ennakkopäätösperusteella, Jukka Palm toteaa.

   

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.