Skip to main content
Uutiset

Asiakkaamme Kartanokuva voitti Erätukun camo-kuvioita koskevassa IPR-riidassa

11.3.2015

Sisällysluettelo
  Berggren

  Olemme kansainvälinen täyden palvelun IPR- ja lakitoimisto. Suojaamme, kaupallistamme ja puolustamme asiakkaidemme immateriaalioikeuksia, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme kattavasti heidän jokapäiväisissä lakiasioissaan; sopimuksista tietosuojaan, markkinointioikeuteen, julkisiin hankintoihin ja oikeudenkäynteihin.

  Markkinaoikeus (MAO) ratkaisi helmikuussa 2015 camo-kuvioita koskevan tavaramerkki- ja mallioikeusriidan kaikilta osin asiakkaamme Kartanokuvan hyväksi. Samalla MAO esitti koko camo-toimialalle merkittävän kannanoton camo-kuvioiden tavaramerkki- ja mallioikeudellisesta laajuudesta.

  Urheilu- ja retkeilyalan myymäläketju Erätukku Oy nosti joulukuussa 2013 kanteen metsästysvarustealan maahantuojaa ja valmistuttajaa Kartanokuva Oy:tä vastaan ns. camokuvionsa eli maastoaiheisen kuvionsa tavaramerkin ja mallioikeuden loukkauksesta sekä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (sekä orjallinen jäljittely että maineen ja tunnettuuden oikeudeton hyväksikäyttö). Erätukun kanteen perusteina olivat rekisteröity suomalainen tavaramerkki, rekisteröity yhteisön tavaramerkki ja rekisteröity yhteisömalli, joissa kaikissa esiintyy talvista maisemaa esittävä ns. lumicamo-kuvio. Lisäksi Erätukku esitti väittämän tavaramerkin vakiintumisesta ja väitetyn vakiintuneen tavaramerkin loukkaamisesta. Erätukku väitti oman lumicamo-kuvionsa vakiintuneen tavaramerkiksi siten kuin se esiintyi Erätukun erikseen viittaamissa talvimetsästysvaatteissa ja -asusteissa.

  Markkinaoikeus ratkaisi pääasian vastaajan eli Kartanokuva Oy:n hyväksi kaikilta osin ja katsoi, ettei kyseessä ollut tavaramerkin loukkaus, yhteisömallioikeuden loukkaus, orjallinen jäljittely eikä maineen norkkiminen. Kartanokuvaa edustivat Berggrenin IPR-lakimiehet Hannu Halmetoja ja Suvi Julin.

  MAOn kannanotto merkittävä koko camo-toimialalle

  Markkinaoikeuden ratkaisu (MAO 110-112/2015) pääasian osalta ottaa kantaa camo-kuvioiden tavaramerkki- ja mallioikeudellisen suojan laajuuteen. Ratkaisu onkin erityisen merkittävä koko camo-toimialan kannalta. Luonnonelementtien käyttäminen camo-kuvioissa on toimialalla tyypillistä. Camo-kuvioiden ensisijainen tarkoitus on myös naamioida käyttäjänsä ympäröivään maastoon.

  Näin myös markkinaoikeus katsoi tässä tapauksessa.

  Vakiintunutta tavaramerkkioikeutta ja tavaramerkinomaista käyttöä mainonnassa ei pystytty näyttämään toteen

  Ratkaisussaan markkinaoikeus katsoi näytetodisteiden perusteella, ettei väitettyä vakiintunutta tavaramerkkioikeutta ollut olemassa. Näytetodisteiden ja kirjallisina todisteina olleiden kuvamateriaalien perusteella tuotekappaleilta puuttui sellainen yhdenmukaisuus, että lumicamo-kuvio olisivat olleet tuotteissa esillä tavaramerkinomaisesti eli tuotteen kaupalliseen alkuperään viittaavalla tavalla. Kyse ei siten ollut tavaramerkin graafisesta esittämisestä, joka ei ole tavaramerkin vakiintumisen edellytys, vaan ennen muuta kilpailijan oikeutetusta tarpeesta tunnistaa toisen tavaramerkki ja että kuviota todella käytetään tavaramerkinomaisesti.

  Lisäksi markkinaoikeus totesi tuotteiden mainonnassa jääneen näyttämättä, että Erätukun lumicamo-kuviota olisi mainostettu nimenomaan tavaramerkinomaisesti. Erätukun markkinoinnissa korostuivat markkinaoikeuden mukaan Erätukun kaupalliset tunnukset, Erätukku nimenä ja termi JahtiJakt, jotka ovat myös viitatun mainosaineiston perusteella oleelliset kaupalliseen alkuperään viittaavat tunnukset. Esitettyjen markkinatutkimustenkaan perusteella ei voitu tehdä johtopäätöstä, että kuluttajat yhdistäisivät markkinatutkimusten kuvissa esiintyneet lumicamo-kuviot Erätukkuun nimenomaan kuvion perusteella.

  Kokonaisvaikutelma ratkaisee

  Sekä tavaramerkkioikeudellisesti että mallioikeudellisesti markkinaoikeuden ratkaisu vahvistaa myös tavaramerkistä tai mallista saatavan kokonaisvaikutelman merkitystä loukkauksen toteutumisen arvioinnissa. Molemmissa kysymyksissä markkinaoikeuden arviointi perustui vertailtavien lumicamo-kuvioiden osalta kuvioissa esiintyvien kaikkien elementtien vertailuun ja sitä kautta syntyvään kokonaisvaikutelmaan. Markkinaoikeuden mukaan tavaramerkkioikeudellisesti keskivertokuluttaja tai mallioikeudellisesti asiantunteva käyttäjä, tässä tapauksessa talvimetsästyksen harrastaja, on harrastuksen luonteen vuoksi kykenevä kiinnittämään huomiota myös kuvioissa ilmeneviin yksityiskohtiin.

  Ei viitteitä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa

  Sopimattoman menettelyn osalta markkinaoikeus totesi, että vertailtavina olleita kuvioita on pidettävä siinä määrin erilaisina, että talvimetsästyksen harrastajat kiinnittävät huomiota kuvioissa ilmeneviin eroihin. Kartanokuvan todettiin myös selkeästi käyttävän omia kaupallisia tunnuksiaan. Merkittävää oli myös jakelukanavien eroavuus. Kuluttajat eivät voi hankkia Erätukun ja Kartanokuvan tuotteita samoista myymälöistä tai verkkokaupoista. Näin ollen kaupallisen alkuperän sekoittumisen vaaraa ei ole.

  Markkinaoikeuden mukaan Erätukun kyseessä olleita tuotteita voitiin sinänsä pitää tunnettuina talvimetsästäjien keskuudessa, vaikka tunnettuuden ei voitu katsoa perustuvan nimenomaan lumicamo-kuvioon. Markkinaoikeus katsoi Kartanokuvan tuotteiden kokonaisuudessaan olevan kilpailijansa Erätukun tuotteista erottuvia, eikä Kartanokuvan tuotteilla siten luotu mielikuvaa Erätukun tuotteista tai yhteydestä Erätukkuun. Täten kyse ei myöskään ollut maineen norkkimisesta.

  Suvi Julin, IPR-lakimies
  Hannu Halmetoja, IPR-lakimies 

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.