Skip to main content
Uutiset

EPO Mikroentity 1.4.2024 alkaen

12.4.2024

Sisällysluettelo
  Berggren

  Olemme kansainvälinen täyden palvelun IPR- ja lakitoimisto. Suojaamme, kaupallistamme ja puolustamme asiakkaidemme immateriaalioikeuksia, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme kattavasti heidän jokapäiväisissä lakiasioissaan; sopimuksista tietosuojaan, markkinointioikeuteen, julkisiin hankintoihin ja oikeudenkäynteihin.

  Huhtikuun alusta EPO on ottanut käyttöön small entity -alennuksen lisäksi mikroentity -alennuksen. Mikroentity -alennus on kohdistettu hakijoille, joilla on vain vähän kokemusta EPC -järjestelmästä ja tällä alennuksella halutaan tukea mikroentity -hakijoiden mahdollisuutta jättää EP hakemuksia.

  Mikroentityksi luokitellaan

  1. pienyritykset, joilla on alle 10 työntekijää ja joiden vuotuinen liikevaihto ja/tai taseen loppusumma ei ylitä 2 miljoonaa euroa.
  2. luonnolliset henkilöt
  3. voittoa tavoittelemattomat järjestöt ovat järjestöjä, jotka oikeudellisen muotonsa tai sääntöjensä vuoksi eivät saa asianomaisen lain mukaan saa tuottaa voittoa omistajilleen tai jos niillä on lupa tuottaa voittoa, on niillä velvoite sijoittaa saadut voitot uudelleen organisaation edun mukaisesti.
  4. yliopistot ja muut vastaavat korkeakoulut (mm. toisen asteen oppilaitokset) sekä
  5. julkiset tutkimuslaitokset, joiden toiminta perustuu yleiseen lakiin ja jotka rahoitustavasta riippumatta tekevät yleishyödyllistä ja/tai teollista tutkimusta, ja joiden tuotot tulee sijoittaa em. toimintojen toteuttamiseen, tulosten levittämiseen tai koulutukseen

  Alennuksen saa, mikäli hakijalla on EP hakemuksia viimeisen viiden vuoden aikana enintään viisi EP hakemusta. Alennusoikeus käsitellään siten hakemuskohtaisesti, ja alennuksen saamiseksi täytyy täyttää sekä kriteerit liittyen statukseen että hakemusten määrään.

  Eli mikäli hakija jättää kuudennen hakemuksen, hän on edelleen oikeutettu alennukseen aiemman viiden hakemuksen osalta, mutta kuudennesta hakemuksesta ei alennusta enää ole mahdollista saada.

  Mikroentity -alennusta määritettäessä hakemusten sisäänjättöpäiväksi katsotaan se päivä, jona hakemus jätetään EPOon eli esim. EURO-PCT -hakemuksen jättöpäivä Euroopan patenttivirastoon ja jaettujen hakemusten todellinen jättöpäivä, vaikka niiden tekemispäivä onkin sama aiemman hakemuksen kanssa.

  Hakemusten määrää laskettaessa hakemusten nykytila (eli onko aiempi hakemus vireillä, peruutettu, peruutetuksi katsottu, evätty tai patentti myönnetty) ei vaikuta laskentaan. Jos sama hakija jättää useita hakemuksia samalla päivämäärällä, hakemusnumerot määräävät järjestyksen enimmäismäärän kannalta.

  Small entity -alennuksen perusteella hakijat ovat edelleen oikeutettuja saamaan alennuksen seuraavista virallisista maksuista:

  • sisäänjättömaksuista
  • tutkimuspyyntömaksusta sekä
  • valitusmaksuista

  Mikroentity -alennuksen saa useammista virallisista maksuista ja ne ovat seuraavat:

  • sisäänjättömaksusta sisältäen myös siihen liittyvät lisämaksut
  • uutuustutkimusmaksut
  • nimeämismaksu
  • tutkimuspyyntömaksusta
  • hyväksymismaksu (fee for grant) sekä
  • vuosimaksut.

  EPO tekee satunnaisia tarkistuksia alennusta hyödyntävien hakijoiden osalta ja pyydettäessä hakijan on pystyttävä osoittamaan, että alennusehdot täyttyvät.

  Jos hakijoita on useita, tulee kaikkien täyttää ehdot.

  Siirrettäessä hakemus toiselle hakijalle, on uusi hakija oikeutettu alennukseen, kunhan alennusehdot täyttyvät.

  Mikäli hakija on pyytänyt alennusta maksuista mikroentity-statuksen perusteella, mutta ei enää myöhemmässä vaiheessa täytä alennuksen ehtoja, tästä muutoksesta on ilmoitettava EPOlle. Muutos ei vaikuta jo aiemmin maksettuiin alennettuihin maksuihin.

  Lisäksi alennusta hyödynnettäessä, tulee tilanne tarkistaa aina ennen seuraavan maksun maksamista. Jos hakija maksaa alennetun maksun, ja mikroentity-alennusehdot eivät enää täytykään, seurauksena voi olla hakemuksen raukeaminen tai tarve maksaa puuttuva maksuosuus.

  Olettehan meihin yhteydessä, mikäli kaipaatte asiasta lisätietoa. Autamme mielellämme varmistamaan mahdollisuuttanne pyytää alennusta virallisista maksuista mikroentity-statuksen perusteella, esimerkiksi hakemusmäärän selvittämisellä.

   

   

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.