Skip to main content
Uutiset

EU hyväksyi tavaramerkkiuudistuksen – EU-tavaramerkit päivitettävä

14.8.2015

Sisällysluettelo
  Berggren

  Olemme kansainvälinen täyden palvelun IPR- ja lakitoimisto. Suojaamme, kaupallistamme ja puolustamme asiakkaidemme immateriaalioikeuksia, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme kattavasti heidän jokapäiväisissä lakiasioissaan; sopimuksista tietosuojaan, markkinointioikeuteen, julkisiin hankintoihin ja oikeudenkäynteihin.

  EU:n tavaramerkkijärjestelmien selkiyttämiseen ja harmonisointiin tähtäävä tavaramerkkisääntelyn uudistushanke otti merkittävän askeleen eteenpäin kesäkuussa 2015. Sekä Euroopan komissio, parlamentti että neuvosto pääsivät yhteisymmärrykseen tavaramerkkidirektiiviin ja -asetuksiin tehtävistä muutoksista.

  Uudistuksella on kaksi päätavoitetta: Helpottaa yritysten toimintaa EU:n sisämarkkinoilla uudistamalla tavaramerkkijärjestelmät aiempaa selkeämmiksi, yhteensopivimmiksi ja edullisimmiksi. Uudistuksen pitkän tähtäimen tavoite on vauhdittaa eurooppalaista innovaatiotoimintaa, kasvua ja kilpailukykyä.

  Kaksi vuotta valmisteltu, yrityselämän tarpeet huomioiva tavaramerkkiuudistus tietää EU-tavaramerkinhaltijoille siirtymävaiheen aikana työtä, joka on syytä tehdä mahdollisimman pian – viimeistään kevääseen 2016 mennessä. Yleisesti ottaen uudistus on kuitenkin positiivinen ja kustannustehokkuutta lisäävä muutos.

  EU-tasoiset tavaramerkit päivitettävä nopeasti

  Uudistuksen myötä EU-tavaramerkkien luokituskäytäntöä harmonisoidaan. Luokituskäytäntö muuttuu vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) päätöstä, jonka mukaan tavaramerkkiluokkien otsikko käsittää jatkossa vain nimikkeen sanallisen merkityksen, eikä enää otsikon alla olevia yksityiskohtaisempia tavaroiden ja palveluiden luetteloita, mihin Suomessa on totuttu.

  Muutoksen yhteydessä yritysten onkin erittäin tärkeää tarkistaa EU-tavaramerkkinsä luokittelutiedot – sinänsä tekniseksi luonnehdittujen muutosten vaikutukset tavaramerkin antamaan suojaan voivat olla suuret.

  Huomiota on syytä kiinnittää mm. seuraaviin:

  • Muutos on huomioitava uusia hakemuksia tehtäessä.
  • Sen lisäksi kaikkien yritysten, joiden EU-tavaramerkki on haettu ennen 22.6.2012, tulee tarvittaessa täsmentää tavaramerkin luokitusta. Tavaramerkkisuojan keskeytyksettömän säilymisen takaamiseksi luokituksen päivittäminen on tärkeää tehdä hyvissä ajoin. Arvio on, että muutokset tulisi tehdä kevään 2016 aikana (aikaraja tarkentuu syksyllä 2015). Ilman päivittämistä tavaramerkin suoja-ala supistuu luokkaotsikon nimikkeen kirjaimelliseen tulkintaan.

  Jatkossa EU-tavaramerkkejä haetaan uudelta Euroopan unionin immateriaalioikeusvirastolta

  Uudistuksen jälkeen EU-tavaramerkkejä haetaan EU:n viranomaiselta, joka on vielä nykyisin nimeltään OHIM, mutta muuttuu pian Euroopan unionin immateriaalioikeusvirastoksi (European Union Intellectual Property Office).

  Tarkempia tietoja saat kaikilta EU-tavaramerkki- ja -mallioikeusasiamiehiltämme. Yhteydenotot: EU-tavaramerkki- ja -mallioikeusasiamies Paula Sailas, paula.sailas@berggren.fi ja EU-tavaramerkki- ja -mallioikeusasiamies Milla Lehtoranta milla.lehtoranta@berggren.fi

  Lisätietoa voit lukea esim. Elinkeinoelämän Keskusliiton uutisesta täältä.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.