Skip to main content
Uutiset

Hallituksen esitys tuomioistuinmaksulaiksi (HE/29/2015)

3.12.2015

Sisällysluettelo
  Berggren

  Olemme kansainvälinen täyden palvelun IPR- ja lakitoimisto. Suojaamme, kaupallistamme ja puolustamme asiakkaidemme immateriaalioikeuksia, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme kattavasti heidän jokapäiväisissä lakiasioissaan; sopimuksista tietosuojaan, markkinointioikeuteen, julkisiin hankintoihin ja oikeudenkäynteihin.

  Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jossa ehdotetaan säädettäväksi uusi tuomioistuinmaksulaki. Voimaan tullessaan laki korvaisi aiemman tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittäviä maksuja koskevan lain (701/1993). Esityksen mukaan lain tarkoituksena on lisätä oikeudenkäyntimaksuja siinä määrin, että ne lähentyisivät hieman käsittelyiden omakustannusarvoja. Tästä huolimatta tuomioistuinkäsittelyiden omakustannusarvot olisivat edelleen huomattavasti suuremmat kuin tuomioistuinmaksut.

  Tällä hetkellä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksu kaikissa tapauksissa on 244 euroa. Esityksessä maksulle esitetään tuntuvahkoa korotusta: yksityishenkilöille oikeudenkäyntimaksu olisi 500 euroa ja muille, mukaan lukien siis yritykset, 2 000 euroa. Ollessa julkisista hankinnoista kyse voi oikeudenkäyntimaksu nousta joko 4 000 tai 6 000 euroon riippuen hankinnan suuruudesta.

  Sekä korkeimmassa oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsitelty muutoksenhaku markkinaoikeuden ratkaisuun maksaa oikeudenkäyntimaksun muodossa tällä hetkellä 122-244 euroa. Korkein oikeus käsittelee vuosittain noin 10-20 markkinaoikeuden ratkaisua ja korkein hallinto-oikeus 50-100 ratkaisua.

  Esityksen mukaan sekä korkeimmassa oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisuun tulisi määräytymään samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa. Toisin sanoen korkeimmassa oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa operoidaan samoilla summilla kuin markkinaoikeudessa. Tätä perustellaan sillä, että muutoksenhaku ei saisi olla valittajalle edullisempaa kuin asian käsittely markkinaoikeudessa.

  Siinä tapauksessa, että rikosasia on edennyt korkeimpaan oikeuteen, on tuomioistuinmaksun suuruus tällä hetkellä 61-244 euroa. Lakimuutoksen jälkeen maksu nousee 500 euroon.

  Lähde: HE 29/2015 (https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2015/20150029)

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.