Skip to main content
Uutiset

Kiintoisa ennakkotapaus tavaramerkin käytöstä kolmansien osapuolten jakamassa internetmainonnassa

19.4.2016

Sisällysluettelo
  Berggren

  Olemme kansainvälinen täyden palvelun IPR- ja lakitoimisto. Suojaamme, kaupallistamme ja puolustamme asiakkaidemme immateriaalioikeuksia, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme kattavasti heidän jokapäiväisissä lakiasioissaan; sopimuksista tietosuojaan, markkinointioikeuteen, julkisiin hankintoihin ja oikeudenkäynteihin.

  Onko entinen yhteistyötaho, jolla oli yhteistyövuosina oikeus käyttää kumppaninsa tavaramerkkiä tilaamassaan internetmainonnassa, vastuussa kyseisen mainossisällön leviämisestä internetissä yhteistyön jo päätyttyä? EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun Daimler vs. Egüyd Garage mukaan ei.

  EU-tuomioistuin on 3.3.2016 antanut kiintoisan ennakkoratkaisun (C-179/15) internetmainontaan liittyen. Jos tietyllä mainossivustolla julkaistu sisältö kerätään toisille mainossivustoille uudeksi tietokannaksi ja sisältö jatkaa leviämistään - kuka on vastuussa päivittämättömästä sisällöstä ja sen mahdollisista IPR-loukkauksista?

  horisontti-900x503

  MERCEDES-BENZ -tavaramerkin haltija, saksalainen Daimler, nosti unkarilaisessa tuomioistuimessa kanteen entistä valtuuttamaansa huoltoliikettä Egüyd Garagea vastaan siitä, että tämän tilaama mainosnäkyvyys, muun muassa maininta ”valtuutettu Mercedes-Benz -huoltoliike” internetin tietyillä mainossivustoilla, jatkui ja levisi toisten mainostajien toimesta vielä huoltopalvelusopimuksen päätyttyäkin.

  Paitsi että Daimler nosti aiheesta tavaramerkkiloukkauskanteen, se myös velvoitti vastaajaa poistamaan kyseiset mainokset internetistä. Lisäksi se velvoitti vastaajaa pidättymään uusista loukkauksista ja hyvittämään loukkauksen ilmoittamalla tästä kansallisissa medioissa.

  Tapauksen vastaaja Egüyd Garage oli kuitenkin huoltopalvelusopimuksen päätyttyä yrittänyt poistaa merkin kaikista sellaisista käyttöyhteyksistä, joiden perusteella yleisö olisi saattanut luulla sen yhteistyön Daimlerin kanssa yhä jatkuvan. Tämän Egüyd Garage oli tehnyt muun muassa lähestymällä mainosportaalia, jossa sillä oli mainossopimus, ja pyytämällä poistamaan sisällöstä maininnan Mercedes-Benzistä. Lisäksi Egüyd Garage oli kirjeitse lähestynyt useita muita internetportaaleja, joissa Egüyd Garagen palveluista oli julkaistu tietoa ilman sen omaa suostumusta.

  Osoitettuaan nämä toimenpiteet tehdyiksi vastaaja käytti apunaan myös asiantuntijaa osoittaakseen, että on joutunut sellaisen hyvin yleisen kaupallisen menettelyn uhriksi, jossa internet-toimijat keräävät yhteen mainossivustojen sisältöjä perustaakseen oman ilmaisen tai maksullisen mainostietokannan.

  EU-tuomioistuin antoi asiassa ratkaisun, jonka mukaan mainostaja Egüyd Garage ei voi olla vastuussa internetmainossivustojen ylläpitäjien toiminnasta sen jälkeen, kun mainostaja on nimenomaisesti kieltänyt mainossisällön julkaisemisen jatkamisen.

  Lisäksi mainostajaa ei voi velvoittaa poistamaan internetistä mainossisältöä, jota on levitetty kolmansien internetmainostajaosapuolten toimesta, eikä lopettamaan näiden tekemää mainontaa. Mercedes-Benz on kuitenkin EU-tuomioistuimen mukaan oikeutettu nostamaan kanteet niitä mainossivustoja vastaan, jotka tavaramerkkiä loukkaavaa, paikkansa pitämätöntä tietoa kielloista huolimatta yhä julkaisevat tai jakavat.

  Lähde: EU-tuomioistuimen tiedote 3.3.2016

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.