Skip to main content
Uutiset

Kim Finnilä edustamassa Suomea tulevan Euroopan yhtenäispatenttijärjestelmän valmisteluissa

2.12.2014

Sisällysluettelo
  Berggren

  Olemme kansainvälinen täyden palvelun IPR- ja lakitoimisto. Suojaamme, kaupallistamme ja puolustamme asiakkaidemme immateriaalioikeuksia, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme kattavasti heidän jokapäiväisissä lakiasioissaan; sopimuksista tietosuojaan, markkinointioikeuteen, julkisiin hankintoihin ja oikeudenkäynteihin.

  Berggrenin Kim Finnilä kutsuttiin 26.11.14 kuultavaksi Trieriin linjaamaan tulevaa Euroopan yhtenäispatenttia koskevia päätöksiä. Kuulemistilaisuudessa eri asiantuntijat ottivat kantaa yhtenäispatentin valmistelukomitean tuoreimpaan, merkittävästi muuttuneeseen luonnokseen, joka koskee yhtenäisen eurooppalaisen tuomioistuimen UPC:n työjärjestystä. Finnilä esitti näkemyksiään kahdesta pääteemasta, ns. opt-out-järjestelystä sekä kielisäännöstöstä, ja sai tärkeille puheenvuoroilleen vastakaikua. Myös suomalaisten lupalakimiesten edustusoikeus saatiin hänen ansiostaan säilytettyä.

  Senior IP Advisor, eurooppapatenttiasiamies Kim Finnilä edusti Suomea ja SPAY:ta kuulemistilaisuudessa, jossa käsiteltiin Euroopan yhtenäispatentin valmistelukomitean tuoreinta luonnosta eurooppalaisen tuomioistuimen UPC:n työjärjestyksestä. Saksan Trierissä 26.11.14 järjestettyyn kuulemiseen kutsuttiin joukko eurooppalaisia patenttiasiantuntijoita, jotka ovat osallistuneet yhtenäispatentin valmistelukomitean mietintöihin sen työn edetessä. Lisäksi tilaisuuteen osallistui edustajia noin 70 eurooppalaisesta järjestöstä sekä muutama amerikkalainen edunvalvoja.

  Etukäteen tiukasti aikataulutetun kuulemistilaisuuden tarkoituksena oli linjata ja viedä eteenpäin päätöksiä, jotka koskevat arviolta vuonna 2016/2017 käyttöön otettavan Euroopan yhtenäispatenttijärjestelmän toimeenpanoa ja toimintaperiaatteita.

  Finnilälle kolme puheenvuoroa

  -Kuulemistilaisuudessa oli neljä pääteemaa: ns. opt-out-järjestely, joka mahdollistaa tavallisten eurooppapatenttien poissulkemisen yhtenäisen tuomioistuimen toimivallasta, suullisen käsittelyn kielisäännöstö, väliaikaiset toimenpiteet ja pysyvät kiellot sekä neljäntenä teemana valituslupamenettely. Sain mahdollisuuden käyttää puheenvuoron näistä kahteen. Suomen kannalta minusta eniten kehitettävää on vielä opt-out-järjestelyssä ja monimutkaiseksi muodostuneessa kielisäännöstössä, Kim Finnilä toteaa.

  -Lisäksi esitin lisäkysymyksen koskien edustusoikeuksia yhtenäisessä tuomioistuimessa. Valmistelukomitean esitysluonnos on edistynyt luottamuksellisuutta ja vaitiolovelvollisuutta koskevien säädösten osalta. Sen sijaan kehitettävää löytyy vielä varsinaisen edustusoikeuden ja avustajien puheoikeuksien osalta. Pidin suomalaisten lupalakimiesten puolta, hän kertoo.

  Tavoitteena suomalaisten kannalta toimivat periaatteet

  UPC:n kuulemistilaisuuden asiantuntijakannanotot oli aikataulutettu tiukasti, ja kullekin puheenvuorolle oli varattu vain kolme minuuttia.

  Opt-out-säännökseen Finnilä kertoo esittäneensä lisää selkeyttä ja toimivuutta.
  -Keskustelin aiheesta myös tilaisuudessa Keskuskauppakamaria edustaneen Wärtsilän johtajan Timo Vuorimiehen kanssa. Eurooppapatenttien hakijoiden ja haltijoiden on tarkkaan punnittava, ulottavatko patenttinsa kansallisen vai yhteisen tuomioistuimen toimivaltaan. Lisäksi yritysten on saatava varmuus opt-out-pyynnön voimaan astumisesta heti, kun pyyntö jätetään kirjaamoon tai Euroopan patenttiviraston väliaikaisesti ylläpitämään, yhtenäispatenttijärjestelmän voimaan astumiseen saakka käytössä olevaan rekisteriin.

  Finnilän kielisäännöstöä koskeva kannanotto oli, että sitä pitäisi järkeistää ja määritellä se kantajan näkökulmasta selkeämmäksi.
  - Ehdotetussa muodossaan se on sekava ja jättää epäselväksi sen, millä kielellä tulisi toimia.

  Finnilä sai suomalaisten lupalakimiesten edustusoikeuden säilytettyä

  Iltapäivän kysymystuokiossa Finnilä pyrki argumentoimaan eurooppapatenttiasiamiehille riittävien ja asianmukaisten oikeuksien puolesta. Lisäksi hän puolusti menestyksekkäästi suomalaisten ns. lupalakimiesten edustusoikeuden säilyttämistä yhtenä poikkeussääntönä.
  -Lähtökohtaisesti vain jäsenmaiden asianajajilla on edustusoikeudet yhtenäisessä Euroopan tuomioistuimessa. UPC:in työjärjestykseen oli kuitenkin lisätty poikkeussäännös, joka sallisi mm. suomalaisille lupalakimiehille edustusoikeuden jatkossakin. Lisäys sai voimakasta kritiikkiä ja se ehdotettiin poistettavaksi, koska se koskisi vain pientä osaa lakimiehiä. Sain kuitenkin puheenvuorolleni riittävästi huomiota ja perusteltua poikkeussäännöksen tärkeyttä. Se säilytetään työjärjestyksessä, Finnilä iloitsee.

  Kaikkiaan Finnilä kertoo Euroopan yhtenäispatenttia koskevan valmistelutyön edenneen hyvässä tahdissa. Järjestelmän voimaan astuminen on enää vuoden-kahden päässä.

  Osana valmistautumista keväällä 2015 järjestetään Pariisissa simulaatio-oikeudenkäynti, jonka tarkoituksena on havainnollistaa uuden järjestelmän mukaista oikeuskäsittelyä. Kim Finnilä on kutsuttu oikeudenkäyntiin tekniseksi tuomariksi.

  Lisätietoja:
  www.unified-patent-court.org

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.