Skip to main content
Uutiset

Odotettu tavaramerkkiuudistus toteutumassa Euroopan unionissa – EU-tavaramerkkirekisteröinnit päivitettävä

30.9.2015

Sisällysluettelo
  Berggren

  Olemme kansainvälinen täyden palvelun IPR- ja lakitoimisto. Suojaamme, kaupallistamme ja puolustamme asiakkaidemme immateriaalioikeuksia, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme kattavasti heidän jokapäiväisissä lakiasioissaan; sopimuksista tietosuojaan, markkinointioikeuteen, julkisiin hankintoihin ja oikeudenkäynteihin.

  Euroopan unionissa on vireillä kattava tavaramerkkilainsäädännön modernisointihanke. Uudistetun lainsäädäntökehyksen tavoitteena on edesauttaa yritysten innovointiedellytyksiä ja kilpailukykyä Euroopassa parantamalla koko EU:n tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmien yksinkertaisuutta, saatavuutta, tehokkuutta ja ennakoitavuutta.

  Uudistukset on tarkoitus toteuttaa jäsenvaltioiden kansallisissa järjestelmissä tavaramerkkidirektiivin muutoksella ja EU-tavaramerkkijärjestelmässä tavaramerkkiasetuksen muutoksella. Keskeisiä konkreettisia uudistuksia ovat tavaramerkkien graafisen esitettävyyden vaatimuksesta luopuminen, luokituskäytännön selkeyttäminen ja EU:n tavaramerkkiasioista vastaavaan viraston nimen ja käytäntöjen uudistaminen. Lisäksi EU:n alueen kautta kulkevien väärennettyjen tavaroiden torjuntakeinoja parannetaan.

  Luokitussäännöt selkiytyvät ̶ muutos vaikuttaa myös taannehtivasti

  Komissio on ehdottanut tavaroiden ja palvelujen nimeämistä ja luokitusta koskevien keskeisten sääntöjen sisällyttämistä tavaramerkkiasetukseen. EU-tavaramerkin hakijan on yksilöitävä riittävän selvästi ja täsmällisesti tavarat ja palvelut, joille suojaa haetaan, jotta asianomaiset viranomaiset ja taloudelliset toimijat voivat pelkästään hakijan tekemän yksilöinnin perusteella määrittää tavaramerkin antaman suojan laajuuden.

  Euroopan unionin tuomioistuimen IP TRANSLATOR -ratkaisun (C-307/10) mukainen tulkinta tavaramerkkiluokkien otsikon kattavuudesta pyritään myös ehdotuksen myötä vakiinnuttamaan EU:n tavaramerkkioikeuteen. Jatkossa kunkin luokkaotsikon nimikkeen laajuus rajoittuu vain sen täsmälliseen sanamuodon mukaiseen merkitykseen, eivätkä otsikot enää kata kattokäsitteen tavoin mahdollisia luokan alaan kuuluvia täsmällisiä tavara- ja palvelulajeja ilman erillistä mainintaa. Nizzan sopimuksen mukaisia luokkaotsikkojen yleisnimikkeitä voidaan yhä käyttää tavaroiden ja palveluiden yksilöinnissä edellyttäen, että kyseiset yksilöinnit ovat riittävän selviä ja täsmällisiä suojan piirin määrittelyssä.

  Luokitusmuutos on huomioitava uusia hakemuksia tehtäessä, mutta tärkeää on huomioida, että uusi säännös vaikuttaa myös taannehtivasti. Ennen 22.6.2012 haettujen EU-tavaramerkkien haltijoilla on mahdollisuus mukauttaa tavaroidensa ja palveluidensa luettelot varmistaakseen, että rekisterin sisältö noudattaa vaadittuja selkeyttä ja täsmällisyyttä koskevia standardeja. Ennen 22.6.2012 haettujen EU-tavaramerkkien osalta tulee siis tarvittaessa täsmentää tavaramerkin luokitusta, sillä ilman päivitystä tavaramerkin suoja-ala supistuu luokkaotsikon nimikkeen kirjaimelliseen tulkintaan, mikä voi tarkoittaa suojan merkittävää supistumista. Muutoksen yhteydessä yritysten onkin erittäin tärkeää tarkistaa ennen 22.6.2012 haettujen EU-tavaramerkkinsä luokittelutiedot.

  Kiinnitäthän huomiota esimerkiksi seuraaviin asioihin

  Muun muassa seuraaviin asioihin on tärkeää kiinnittää huomiota:

  • Muutos on huomioitava uusia hakemuksia tehtäessä.
  • Sen lisäksi kaikkien yritysten, joiden EU-tavaramerkki on haettu ennen 22.6.2012, tulee tarvittaessa täsmentää tavaramerkin luokitusta

  Arvio on, että luokitusmuutokset tulisi tehdä kevään 2016 aikana, sillä täsmennykset on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta. Aikaraja täsmentynee loppuvuoden aikana. Berggren Group seuraa uudistuksen etenemistä ja informoi asiakkaitaan, kun asetus on tullut voimaan ja kuuden kuukauden siirtymäaika EU-tavaramerkkirekisteröintien luokituksen täsmentämiseen alkaa.

  Tavaramerkkisuojan keskeytyksettömän säilymisen takaamiseksi luokituksen päivittäminen on tärkeää tehdä hyvissä ajoin. Ilman päivittämistä tavaramerkin suoja-ala supistuu luokkaotsikon nimikkeen kirjaimelliseen tulkintaan.

  Teknologian kehitys huomioidaan – graafisen esitettävyyden vaatimuksesta luovutaan

  Tavaramerkkien rekisteröinnin edellytyksenä toistaiseksi ollut graafisen esitettävyyden vaatimus on ollut kritiikin kohteena varsinkin ns. erikoislaatuisista tavaramerkeistä kuten tuoksuista ja äänistä puhuttaessa. Vanhan sääntelyn historiallinen tausta on paperilla kuvaamisen tarpeessa, mutta digitaalisen maailman teknologia mahdollistaa tavaramerkin esittämisen muutoinkin. Komissio onkin ehdottanut tavaramerkkiasetusta ja tavaramerkkidirektiiviä muutettavaksi siten, että nykyinen vaatimus tavaramerkin graafisesta esitettävyydestä poistuisi.

  Käytännössä ehdotettu muutos mahdollistaa perinteisistä graafisista tavaramerkeistä poikkeavien tavaramerkkien täsmällisemmän tunnistamisen, mikä puolestaan takaa merkin haltijalle varmemman suojan. Ehdotetussa uudessa tavaramerkin määritelmässä annetaan mahdollisuus tyydyttävät takeet tarjoavan teknologisen esitystavan rekisteröintiin.

  Uusi Euroopan unionin immateriaalioikeusvirasto

  EU:n tavaramerkkiasioista vastaavan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (OHIM) nimi muuttuu Euroopan unionin immateriaalioikeusvirastoksi (EUIPO). Sen ja jäsenvaltioiden kansallisten tavaramerkkivirastojen yhteistyötä pyritään tiivistämään. Lisäksi termi yhteisön tavaramerkki (CTM) poistuu käytöstä, ja sen korvaa eurooppalainen tavaramerkki (EUTM). Tavaramerkkihakemukset tehdään jatkossa suoraan Euroopan unionin immateriaalioikeusvirastoon.

  Käytännön muutoksista on syytä mainita myös hakemus- ja ylläpitomaksujen muuttuminen: rekisteröintimaksu on vastedes edullisempi, mutta luokkakohtainen ”one-class-per-fee” periaatteen mukaisesti.

  Uudistusten voimaantulo

  Uudistusprosessi etenee jatkossa seuraavasti: Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan hyväksyttyä kompromissin, lainsäädäntötekstit palaavat neuvostoon poliittisen yhteisymmärryksen vahvistamiseksi. Sen jälkeen lingvistijuristit viimeistelevät ne ennen kuin neuvosto vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantansa.

  Euroopan parlamentin täysistunto äänestää sitten teksteistä toisessa käsittelyssä. Asetus tulee voimaan tietyn määräajan kuluessa julkistamisen jälkeen ja on sellaisenaan suoraan sovellettavaa oikeutta EU-jäsenmaissa.

  Berggren Group seuraa uudistuksen etenemistä ja asetuksen voimaan tulemista. Asiakkaat, jotka ovat rekisteröineet EU-tavaramerkkejään ennen 22.6.2012 ja joita koskee puolen vuoden siirtymäaika muutoksen voimaan astumispäivästä lähtien, saavat hyvissä ajoin etenemissuosituksemme, jotta voivat toimia niiden pohjalta.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.