Skip to main content
Uutiset

Oikein laadittu sopimussalkku on vahva liiketoiminnan tuki

8.4.2016

Sisällysluettelo
  Berggren

  Olemme kansainvälinen täyden palvelun IPR- ja lakitoimisto. Suojaamme, kaupallistamme ja puolustamme asiakkaidemme immateriaalioikeuksia, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme kattavasti heidän jokapäiväisissä lakiasioissaan; sopimuksista tietosuojaan, markkinointioikeuteen, julkisiin hankintoihin ja oikeudenkäynteihin.

  -Sopimukset ovat erittäin tehokas työkalu liiketoiminnan kehitys-, kasvu- ja muutostilanteissa – ja vahva myynnin tuki. Ne määrittelevät toiminnan kriittisimpiä kohtia: kuka tekee, mitä tekee, missä vaiheessa, miten raportoidaan ja miten hinnoitellaan, sanoo tiimiesimies, IPR-lakimies Karri Puustinen.

  Mutta ne ajat ovat ohi, jolloin riittävän sopimuskokonaisuuden sai rakennettua valmiista sopimuspohjista.

  -Sopimusten aineeton arvo syntyy nimenomaan siitä, että ne on laadittu ja niitä johdetaan liiketoimintalähtöisesti, Karri Puustinen jatkaa.

  Berggrenin sopimusjuridinen osaaminen nyt entistä laajempaa

  Koska sopimusomaisuus on tärkeää aineetonta omaisuutta, Berggrenillä on jo pitkään palveltu asiakkaita kaupallisissa ja IPR-liitännäisissä sopimusasioissa (esim. ICT-, jakelu-, lisensointi-). Tänä keväänä palveluntarjontaa laajennettiin kattamaan koko sopimusten elinkaari ja siihen liittyvät yhä moninaisemmat yritysjuridiset kysymykset. Uudistuneita palveluita vetää ja kehittää Karri Puustinen, joka aloitti Berggrenillä helmikuussa ja toi muassaan Berggrenille yli 15-vuotisen kokemuksen sopimusjuridiikan alalta; yritys- ja julkiselta sektorilta sekä asianajomaailmasta.

  -Sopimustiimissämme on nyt kuusi sopimusjuridiikan asiantuntijaa. Tiimiin kuuluu ICT-alan sopimuksiin ja tekijänoikeuksiin erikoistunut IPR-lakimies, verkkoliiketoiminnasta kokemusta hankkinut, uudet toimialat tunteva nuorempi IPR-lakimies sekä laaja-alaisesti eri IPR-liitännäisiin sopimuksiin erikoistuneita muita IPR-lakimiehiä, Puustinen kertoo.

  Jo itsessään tiimi on noin kaksi kertaa suurempi kuin tyypillinen pieni, muutaman hengen asianajotoimisto. Lisättäessä tiimin kokemusvuosiin Berggrenin muu täyden palvelun IPR-talon osaaminen, esimerkiksi patenttiasiamiesten teknologiatuntemus ja IPR-kaupallistamisasiantuntijoiden sekä riidanratkaisutiimin kokemus, syntyy poikkeuksellisen kilpailukykyinen palveluvalmius. Sopimusten elinkaaren sähköiseen hallintaan (CLM) asiakkaille on tarjolla Greip® -palvelun Sopimustenhallintatyökalu.

  Palvelua liiketoiminnan ja IPR-omaisuudenhallinnan kaikissa vaiheissa

  Millaisissa tilanteissa kannattaa kääntyä Berggrenin Sopimustiimin puoleen?

  -Luonnollisesti esimerkiksi yrityksen perustamisvaiheessa. Etukäteen huolella laaditut sopimukset, mm. perustamis- ja osakassopimukset ja oikeuksien siirrot, ovat pienempi kuluerä kuin myöhemmin ilmaantuneet haasteet puutteellisessa, liiketoiminnan kehitys- ja laajenemissuunnitelmia tukemattomassa sopimussalkussa.

  Asiointi voi alkaa myös teknologia edellä, Berggrenin patenttiasiamiesten ja IPR-kaupallistamisasiantuntijoiden valmistellessa teknologian myyntiin ja lisensointiin tähtääviä hankkeita, joissa sopimukset ovat tärkeässä roolissa.

  -Huomioimme caseissa aina sekä juridisen, teknisen että kaupallisen näkökulman.

  -Berggrenin nykyiset asiakkaat voivat tiedustella palveluitamme oman asiamiehensä kautta tai olla Sopimustiimiin suoraan yhteydessä, Puustinen sanoo.

  Mihin liiketoimintatarkoitukseen sopimuksia laaditaan?

  Berggren on tunnettu tarjoomansa asiakaslähtöisestä paketoimisesta. Myös Sopimustiimin palvelut on jäsennelty liiketoimintatarkoituksen pohjalta, eivät niinkään sopimustyypeittäin.

  -Sopimusomaisuuden rakentamista ja johtamista voi mielestämme lähestyä neljästä kulmasta: 1) Millaisia IPR-liitännäisiä sopimuksia tarvitaan aineettoman omaisuuden hyödyntämiseen (esim. siirto- ja lisensointisopimukset)? 2) Millaisia sopimuksia tarvitaan liiketoiminnan kehityksen turvaamiseen? (esim. tuotekehitys- ja rahoitussopimukset) 3) Millä sopimuksilla varmistetaan uudet toimintamahdollisuudet? 4) Miten sopimuksilla minimoidaan riskit ja huomioidaan tietosuoja- ja tietoturvakysymykset?

  Karri Puustinen lupaa, että sopimuspalveluita kehitetään jatkossakin herkällä korvalla asiakkaiden tarpeiden pohjalta.

  -Näemme sopimusomaisuuden potentiaalin. Tietysti sopimukset turvaavat ja minimoivat riskejä ja yllätyksiä, se on selvä. Mutta ne myös tukevat myyntiä, vauhdittavat kansainvälistymistä ja takaavat nopean reagointi- ja muutosvalmiuden.

  Ominaisuuksia, joita tämän päivän liiketoiminnassa todella tarvitaan.

  uutiskuvaf-900x425

  Kuvassa Berggrenin Sopimustiimi. Vasemmalta oikealle IPR-lakimiehet Arttu Ahava, Jussi Häyrinen, Iiro Nurminen, tiimiä vetävä Karri Puustinen, Suvi Julin ja Elisa Huusko.

  Sopimuspalvelut on tarkemmin esitelty www-sivuillamme täällä

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.