Skip to main content
Uutiset

Sanatavaramerkin ongelmallinen monimerkityksisyys

30.9.2015

Sisällysluettelo
  Berggren

  Olemme kansainvälinen täyden palvelun IPR- ja lakitoimisto. Suojaamme, kaupallistamme ja puolustamme asiakkaidemme immateriaalioikeuksia, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme kattavasti heidän jokapäiväisissä lakiasioissaan; sopimuksista tietosuojaan, markkinointioikeuteen, julkisiin hankintoihin ja oikeudenkäynteihin.

  Markkinaoikeudessa käsitellyssä asiassa (MAO:458/15) oli kyse siitä, oliko Lidl Stiftung & Co. KG:n hakemaa LIIKKEESSÄ -tavaramerkkiä pidettävä erottamiskykyisenä valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä. Merkkiä oli haettu luokkien 16, 35 ja 41 tavaroille ja palveluille. Patentti- ja rekisterihallitus oli katsonut, että haettu merkki tarkoittaa joko sitä, että palveluita tai tavaroita tarjotaan liikkeessä, eli kaupassa tai myymälässä, taikka sitä, että palveluita tai tavaroita käytetään liikkeellä ollessa.

  Patentti- ja rekisterihallitus hylkäsi hakemuksen, koska se piti osaa tavaramerkin merkityksistä kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä muihin vastaaviin tavaroihin ja palveluihin nähden. Monimerkityksisyydelle ei annettu riittävästi painoarvoa erottamiskyvyn kannalta. Patentti- ja rekisterihallitus perusteli päätöstään erottamiskyvyttömäksi luokassa 43 katsottuun LIIKUNTALOUNAS -tavaramerkkiin (rek.nro 242108) vedoten.

  Markkinaoikeus kiinnitti omassa arvioinnissaan erityistä huomiota luokkiin 35 ja 41 kuuluviin sähköisiin palveluihin. Niiden osalta todettiin, ettei LIIKKEESSÄ -tavaramerkki ilmaise sähköisessä muodossa ja internetissä sitä, että palveluita tai tavaroita tarjotaan liikkeessä, eli kaupassa tai myymälässä, taikka sitä, että palveluita tai tavaroita käytetään liikkeellä ollessa.

  Markkinaoikeus katsoi, ettei Patentti- ja rekisterihallituksen olisi pitänyt hylätä hakemusta ainakaan luokkien 35 ja 41 palvelujen osalta. Markkinaoikeus kumosi päätöksen ja palautti asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.