Skip to main content
Uutiset

standardiin-hyvaksyttyyn-keksintoon-liittyva-kieltokanne-ei-ollut-maaraavan-markkina-aseman-vaarinkayttoa

30.9.2015

Sisällysluettelo
  Berggren

  Olemme kansainvälinen täyden palvelun IPR- ja lakitoimisto. Suojaamme, kaupallistamme ja puolustamme asiakkaidemme immateriaalioikeuksia, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme kattavasti heidän jokapäiväisissä lakiasioissaan; sopimuksista tietosuojaan, markkinointioikeuteen, julkisiin hankintoihin ja oikeudenkäynteihin.

  Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi 16.7.2015 ennakkoratkaisun essentiaalipatentin haltijan vapaudesta nostaa kieltokanne standardia noudattavasta keksinnön käytöstä. Asiassa C 170/13 Huawei Technologies Co. Ltd (Huawei) vastaan ZTE Corp. ja ZTE Deutschland GmbH (ZTE) linjattiin, että määräävässä markkina-asemassa oleva yritys, jolla on hallussaan toimialan standardin määrittävä patentti, voi tietyin edellytyksin vaatia kieltokanteella muita yrityksiä olemaan käyttämättä patenttia. Kilpailijoiden toiminnalle välttämättömän ns. essentiaalipatentin haltija on usein velvollinen standardointielimelle antamansa sitoumuksen nojalla tarjoamaan lisenssejä patentin käyttämiseksi oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin (ns. FRAND-ehdoin), jottei kilpailu markkinoilla vääristyisi.

  Huawei oli neuvotellut essentiaalipatentteihin kohdistuvista lisensseistä ZTE-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa, mutta yritykset eivät olleet päässeet ehdoista yhteisymmärrykseen. ZTE ryhtyi neuvottelujen kariutumisesta huolimatta käyttämään Huawein patentoimia keksintöjä ilman lisenssejä, minkä johdosta Huawei nosti kieltokanteen. EUT:n mukaan kyseessä ei ollut määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ei ollut ole sekään, että yritys vaatii tuomioistuimessa, että patentinloukkaaja velvoitetaan ilmoittamaan keksinnöstä saamansa taloudellisen hyödyn määrän ja maksamaan patentinhaltijalle vahingonkorvausta.

  Samassa yhteydessä EUT linjasi edellytykset essentiaalipatenttiin liittyvän kieltokanteen sallittavuudelle. Kanteen nostaminen on sallittu, jos määräävässä markkina-asemassa oleva yritys on ensin huomauttanut patentinloukkaajaa sen loukkaavasta toiminnasta yksilöimällä sekä loukkaustavan että patentin ja tämän jälkeen pyrkinyt sopimaan lisenssistä FRAND-ehdoin. Lisenssitarjouksen tulee olla kirjallinen ja konkreettinen ja sitä tulee käydä ilmi lisenssimaksujen laskentaperusteet. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön vetoavan tulee itse noudattaa huolellisuutta ja vastata patentinhaltijan tarjoukseen viivyttelemättä alalla tunnustettujen kaupallisten käytäntöjen mukaisesti ja vilpittömässä mielessä.

  Lähde: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dda7a37e6d040f47469a1a915f45e6442e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRaNj0?text=&docid=165911&pageIndex=0&doclang=FI&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=174563

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.