Skip to main content
Uutiset

Suojavaatimus ei määritellyt keksintöä hyödyllisyysmallilain edellyttämällä täsmällisyydellä

3.12.2015

Sisällysluettelo
  Berggren

  Olemme kansainvälinen täyden palvelun IPR- ja lakitoimisto. Suojaamme, kaupallistamme ja puolustamme asiakkaidemme immateriaalioikeuksia, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme kattavasti heidän jokapäiväisissä lakiasioissaan; sopimuksista tietosuojaan, markkinointioikeuteen, julkisiin hankintoihin ja oikeudenkäynteihin.

  Tapauksessa oli kyse hyödyllisyysmallista ja suojavaatimuksen riittämättömästä täsmällisyydestä. Presson Oy haki hyödyllisyysmallia keksinnölle nimeltä ”Kokoustilan pöytäkaivokaluste”, jonka Patentti- ja rekisterihallitus (jäljempänä PRH) rekisteröi 26.1.2010. Sähkötaso Esitystekniikka Oy teki PRH:lle vaatimuksen hyödyllisyysmallin julistamisesta mitättömäksi, jonka PRH teki 26.9.2013.

  Presson Oy valitti asiasta markkinaoikeuteen vaatien rekisteröinnin voimassa pitämistä. Perusteina esitettiin, että pöytäkaivokalusteen teknisten ominaisuuksien vuoksi suojavaatimusten mukainen keksintö on uusi ja eroaa selvästi tunnetusta tekniikasta. Sähkötaso Esitystekniikka Oy vaati valituksen hylkäämistä perustellen vaatimustaan sillä, ettei kyseessä oleva keksintö ole uusi tai eroa tunnetusta tekniikasta. PRH:n mukaan muutetun itsenäisen suojavaatimuksen mukainen pöytäkaivokaluste on uusi ja eroaa selvästi tunnetusta tekniikasta. Uutena ja selvästi tunnetusta tekniikasta eroavana piirteenä katsottiin olevan pöytäkalusteen erillisyys, joka mainittiin piirteenä itsenäisessä suojavaatimuksessa 1.

  Markkinaoikeus sovelsi tapaukseen hyödyllisyysmallilakia, jonka mukaan keksinnön tulee olla uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispäivää ja lisäksi selvästi erota siitä. Hyödyllisyysmallin keksinnöllisyysvaatimus on markkinaoikeuden esiin tuoman hallituksen esityksen (HE 232/1990vp) mukaan alhaisempi kuin patenteilta vaadittava keksinnöllisyys. Lain 6 §:n 2 momentin mukaan hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tulee sisältää keksinnön selitys ja tarvittavat kuvat sekä täsmällisesti ilmaistuna se, mitä halutaan suojata (suojavaatimus). Selityksen tulee olla niin selvä, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä.

  Markkinaoikeuden mukaan kysymyksessä oleva itsenäinen suojavaatimus ei määritellyt keksintöä pöytäkalusteen erillisyyden osalta hyödyllisyysmallilain 6 §:n 2 momentin edellyttämällä täsmällisyydellä, eikä keksintö siten ollut rekisteröitävissä hyödyllisyysmallina. Asiassa ei ollut tarpeen lausua epäitsenäisten suojavaatimusten rekisteröimisestä. Markkinaoikeus siis hylkäsi valituksen.

  Lähde:
  MAO:654/15 (http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/1444295484343.html)

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.