Skip to main content
Uutiset

Tekijänoikeusneuvoston lausuntoja kuvien linkittämisestä ja valokuvien suojasta 16.06.2015

16.6.2015

Sisällysluettelo
  Berggren

  Olemme kansainvälinen täyden palvelun IPR- ja lakitoimisto. Suojaamme, kaupallistamme ja puolustamme asiakkaidemme immateriaalioikeuksia, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme kattavasti heidän jokapäiväisissä lakiasioissaan; sopimuksista tietosuojaan, markkinointioikeuteen, julkisiin hankintoihin ja oikeudenkäynteihin.

  Tekijänoikeusneuvosto linjasi lausunnossa 2014:17, että suunnittelija sai käyttää toisen henkilön ottamaa valokuvaa oman piirroksensa mallina ilman valokuvaajan suostumusta. Suunnittelijan piirroksen katsottiin ilmentävän siinä määrin hänen luovia valintojaan, että sitä oli pidettävä itsenäisenä teoksena eikä toisen henkilön ottaman valokuvan kappaleena toisessa taidelajissa. Näin ollen suunnittelija tarvinnut valokuvaajan suostumusta valokuvan käyttämiseen piirroksen mallina riippumatta siitä, oliko valokuvaa pidettävä valokuvateoksena vai muuna valokuvana.

  Tekijänoikeusneuvoston lausunnossa 2014:16 oli kyse maalauksen tekemisestä valokuvasta. Tekijänoikeusneuvosto katsoi, että valokuvan kappaleen valmistaminen muutettuna ei tarkoita vain valokuvan muokkaamista valokuvauksen keinoin vaan myös kopiointia toista tekotapaa käyttäen. Lausunnossa todettiin, että täysin identtistä maalausta voidaan pitää valokuvan kappaleena, mutta käytännössä valokuva ja maalaus eivät useinkaan ole niin identtisiä, että ne olisivat saman valokuvan kappaleita eri tekotavoilla.

  Tekijänoikeusneuvosto antoi lausunnon 2014:12 helmikorurukousnauhan tekijänoikeudesta. Hakijan mukaan rukousnauhan tekijä oli valinnut helmet ja niiden järjestyksen luovalla ja omaperäisellä tavalla, mutta tekijänoikeusneuvosto oli asiasta eri mieltä. Se katsoi helmikorurukousnauhan muistuttavan tavanomaista helmikorua eikä antanut painoarvoa tekijän yksittäisille helmille antamille merkityksille. Tekijänoikeusneuvosto korosti lausunnossa, että teoskynnyksen ylittymisen arvioinnissa ratkaisevaa ei ole tuotteen valmistusprosessissa tehtävien valintojen määrä vaan lopputuloksena syntyneen tuotteen omaperäisyys, ja näin ollen helmikorurukousnauha ei saanut tekijänoikeudellista suojaa teoksena.

  Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2014:4 käsitteli kuvan linkittämistä internetin keskustelupalstalla. Kyseessä oli sellainen linkittäminen, joka vie muualla internetissä olevaan tekijänoikeudella suojattuun kuvaan. Tekijänoikeusneuvosto katsoi sallituksi tällaisen linkittämisen ei-kaupallisella internetsivustolla edellyttäen, että kuva oli saatettu internetissä kenen tahansa vapaasti saataville kuvan oikeudenhaltijan luvalla. Lisäksi lausunnossa korostettiin, ettei klikattavalla linkillä ole sallittua kiertää tekijänoikeudella suojatun aineiston suojaksi asetettuja pääsyrajoituksia.

  Tekijänoikeusneuvosto otti kantaa patenttihakemuksen selitysosan sisällön tekijänoikeuteen viranomaisasiakirjojen julkisuusintressin valossa lausunnossa 2014:1. Patenttihakemuksen selitysosan tekstiä pidettiin lausunnossa kirjallisena teoksena, mutta tekijänoikeusneuvosto katsoi sen olevan patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen olennainen osa ja kyseistä päätöstä varten tehty teos. Näin ollen tekijänoikeusneuvosto totesi selitysosan sisällön jäävän vaille tekijänoikeudellista suojaa tällaiseen asiakirjaan kohdistuvan julkisuusintressin takia. Patenttihakemuksen selitysosaan kuuluvista teoksista voi valmistaa kappaleita ja saattaa ne yleisön saataville ilman teoksen oikeudenhaltijan suostumusta.

  Lähde: Tekijänoikeusneuvosto

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.