Skip to main content
Uutiset

VERKKOKAUPPA.COM vs. VENEILIJANVERKKOKAUPPA.COM – riittääkö laajalti tunnetun tavaramerkin suoja?

19.4.2016

Sisällysluettelo
  Berggren

  Olemme kansainvälinen täyden palvelun IPR- ja lakitoimisto. Suojaamme, kaupallistamme ja puolustamme asiakkaidemme immateriaalioikeuksia, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme kattavasti heidän jokapäiväisissä lakiasioissaan; sopimuksista tietosuojaan, markkinointioikeuteen, julkisiin hankintoihin ja oikeudenkäynteihin.

  Laajalti tunnetun heikosti erottamiskykyisen VERKKOKAUPPA.COM -tavaramerkin ja tunnusmerkkien välinen mielleyhtymä todettiin tavaramerkin epäoikeudenmukaiseksi hyväksikäytöksi korkeimmassa oikeudessa.

  Tapauksessa korkein oikeus otti kantaa Verkkokauppa.com Oyj:n vaatimukseen kieltää Oy Waltic AB:tä käyttämästä merkkejä ja verkkotunnuksia veneilijänverkkokauppa.com ja veneilijanverkkokauppa.com. Lisäksi Verkkokauppa.com vaati merkin käyttämisestä hyvityksenä enintään 100 000 euroa. Kantaja vetosi merkkien samankaltaisuuteen sekä VERKKOKAUPPA.COM –merkin laajalti tunnettuisuuteen. Vastaaja kiisti väitteet vaatien kanteen hylkäämistä.

  Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kanteen. VERKKOKAUPPA.COM –tavaramerkkiä ei pidetty riittävän omaperäisenä ja erottamiskykyisenä, vaikka se katsottiinkin laajalti tunnetuksi. Lisäksi merkin VENEILIJÄNVERKKOKAUPPA.COM/VENEILIJANVERKKOKAUPPA.COM katsottiin eroavan Verkkokauppa.com Oyj:n merkistä siinä määrin, ettei niitä voitu pitää samankaltaisina eikä niiden välillä ollut sekaannusvaaraa.

  vene-900x669

  Asia eteni Helsingin hovioikeuteen, jossa kantaja toisti vaatimuksensa. Ratkaisussaan myös hovioikeus katsoi VERKKOKAUPPA.COM –merkin laajalti tunnetuksi. Tosin rekisteröinnin koskiessa muun muassa luokan 35 kattamia vähittäis- ja verkkokauppapalveluita, ei merkillä katsottu olevan vahvaa erottamiskykyä. Käräjäoikeuden tuomiota ei muutettu. Samankaltaisuutta arvioitaessa huomiota kiinnitettiin myös merkkien ulkoasuun, jossa sanan veneilijän katsottiin erottuvan visuaalisesti hallitsevana osana merkkiä.

  Verkkokauppa.com valitti asiasta korkeimpaan oikeuteen. VERKKOKAUPPA.COM –tavaramerkki katsottiin suhteellisen lyhyestä rekisteröinnin kestoajasta huolimatta laajalti tunnetuksi. Lisäksi Oy Waltic Ab:n tunnuksien todettiin sisältävän aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin sellaisenaan. Määre veneilijän voi korkeimman oikeuden mukaan antaa keskivertokuluttajalle virheellisen käsityksen siitä, että kysymys olisi erillisestä ryhmästä Verkkokauppa.com Oyj:n tuotevalikoimassa. Korkein oikeus yhtyi alempien instanssien näkemyksiin tavaramerkin erottamiskyvystä. Tästä huolimatta merkkien välillä katsottiin olevan sellainen yleisön mieltämä yhteys, että Verkkokauppa.com saattoi saada laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa.

  Korkein oikeus toteaa Oy Waltic Ab:n yrittäneen hyötyä kantajan tavaramerkin laajasta tunnettuudesta. Perusteluna mainitaan erityisesti se seikka, että vastaaja on käyttänyt tunnusmerkkiä Veneilijän verkkokauppa.com tavalla, joka vahvistaa mielikuvaa yhteydestä VERKKOKAUPPA.COM –merkkiin. Molemmat ovat ulkoasultaan samankaltaisia väritykseltään ja kirjasinlajiltaan sekä kokonaisuus huomioiden. Huomiota kiinnitettiin myös seikkaan, että vastaaja oli markkinoinnissaan valinnut tunnusmerkkinsä päätteeksi .com:in esimerkiksi .fi – päätteen sijaan, joka vastaajalle oli rekisteröity. Itse sanan verkkokauppa osalta korkein oikeus totesi, että sen käyttö elinkeinotoiminnassa ei sinällään tarkoita tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epätarkoituksenmukaista hyväksikäyttöä. Se, että verkkokauppaa harjoittavien tulee voida palveluja tarjotessaan käyttää palvelun laatua kuvailevaa sanaa verkkokauppa, ei kuitenkaan ole hyväksyttävä syy käyttää sitä osana verkkotunnusta ja tunnusmerkkiä sillä tavoin, kuin Oy Waltic Ab on sitä käyttänyt.

  Tuomiolauselmassaan korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion, kielsi Oy Waltic Ab:tä käyttämästä kyseessä olevia tunnusmerkkejä elinkeinotoiminnassaan ja määräsi kohtuullisena hyvityksenä tunnusmerkin Verkkokauppa.com käyttämisestä 10 000 euroa maksettavaksi Verkkokauppa.com Oyj:lle.

  Lähteet:
  KKO:2016:16
  Edilex: KKO: Rekisteröidyn tavaramerkin ja toisen tunnuksen välinen yleisön mieltämä yhteys merkitsi tavaramerkin epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.