Pekka Heino

Eurooppapatenttiasiamies

Osakas

TkT, Dos.

Pekka Heino

Pekalla on pitkäaikainen patenttiasiamiestausta ja hän hallitsee kattavasti myös patentoitavuuteen liittyvien tutkimusten ja selvitysten teon. Pekka työskentelee tehokkaasti ja laadukkaasti asiakkaan kannalta parhaan mahdolliseen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Pekka on hoitanut väite- ja valitusasioita niin Suomessa kuin Euroopan patenttivirastossakin. Pekka toimii Euroopan Patentti-instituutin EPPC:n mekaniikkaryhmän komiteajäsenenä kaudella 2018-2020. Komitean tarkoitus on ennakoivasti parantaa eurooppalaisia patenttikäytäntöjä. Pekka myös opettaa aihetta alan uusille tulokkaille eri kursseilla.

Pekalla on yli kymmenen vuoden kokemus akateemisesta post-doc tutkimustyöstä ajalta ennen Berggrenille siirtymistään.

Erityisosaaminen

Fysiikka (nanotekniikka), elektroniikka (materiaalit), lämpötekniikka, laskennallinen tekniikka, patenttianalyysit, litigointi (riitojenratkaisu)

Palvelut

#Loukkausanalyysit  #Uutuustutkimus  #Toiminnanvapausselvitys (FTO)  #IPR-loukkaukset  #Keksinnön patentointi  #Keksintömetsästys  #Patenttivalvonta  #BERGGREN PATENTS 

12

Huhti

Test post

Lorem ipsum dolor sit amet adepiscing

12

Huhti

Test post

Lorem ipsum dolor sit amet adepiscing

12

Huhti

Test post

Lorem ipsum dolor sit amet adepiscing

Ota yhteyttä

Sytymme ideoistasi tänään ja huomenna.

 

Ota meihin yhteyttä!