Skip to main content
Berggren | Pekka Heino

Tampere

+358 10 227 2641

Pekka Heino

Ota yhteyttä

Pekka Heino

Osakas Alalla vuodesta 2019

Eurooppapatenttiasiamies

Pekalla on pitkäaikainen patenttiasiamiestausta ja hän hallitsee kattavasti myös patentoitavuuteen liittyvien tutkimusten ja selvitysten teon. Pekka työskentelee tehokkaasti ja laadukkaasti asiakkaan kannalta parhaan mahdolliseen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Pekka on hoitanut väite- ja valitusasioita niin Suomessa kuin Euroopan patenttivirastossakin. Pekka toimii Euroopan Patentti-instituutin EPPC:n mekaniikkaryhmän komiteajäsenenä kaudella 2018-2020. Komitean tarkoitus on ennakoivasti parantaa eurooppalaisia patenttikäytäntöjä. Pekka myös opettaa aihetta alan uusille tulokkaille eri kursseilla. Pekalla on yli kymmenen vuoden kokemus akateemisesta post-doc tutkimustyöstä ajalta ennen Berggrenille siirtymistään.

Palvelut

Loukkausanalyysit, Uutuustutkimus, Toiminnanvapausselvitys (FTO), IPR-loukkaukset, Keksinnön patentointi, Keksintömetsästys, Patenttivalvonta, BERGGREN PATENTS

Koulutus

TkT, Dos.

Erikoisala

Fysiikka (nanotekniikka), elektroniikka (materiaalit), lämpötekniikka, laskennallinen tekniikka, patenttianalyysit, litigointi (riitojenratkaisu)

Kielet

Englanti, Suomi

Tekniikanalat

Elektroniikka ja sähkötekniikka, optiikka

Avustavat spesialistit