Skip to main content
Berggren | Jukka Palm

Helsinki

+358 10 227 2231

+358 50 527 6167

Jukka Palm

Ota yhteyttä

Jukka Palm

Osakas Alalla vuodesta 1993

Lakimies, EU-tavaramerkki- ja -mallioikeusasiamies

Jukka on kokenut immateriaalioikeuksien suojaamiseen ja riitojen ratkaisuun erikoistunut lakimies. Jukka edustaa asiakkaitamme kaikenlaisissa immateriaalioikeudellisissa asioissa (tavaramerkit, patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tekijänoikeudet), mainonta- ja markkinointioikeudellisissa asioissa sekä IPR-oikeudenkäynneissä (mm. EU-tuomioistuimessa), IPR-sopimuksissa sekä erilaisten immateriaalioikeudellisten loukkausten arvioinnissa. Hän hoitaa myös kansallista ja globaalia strategisesta IPR -suunnittelua, vaativien tavaramerkkisalkkujen maailmanlaajuista suojaamista sekä näihin toimeksiantoihin liittyviä ennakkotutkimuksia. Jukka arvioi yhdessä patenttiasiamiesten kanssa globaalia strategista patentointia ja laatii patenttisalkkujen arvonmäärityksiä.

Ennen Berggrenillä tuloaan Jukka toimi mm. Helsingin yliopistossa väitöskirjatutkijana ja dosenttina.

Palvelut

Tavaramerkin suojaaminen, Muotoilun suojaaminen, Teollis- ja tekijänoikeudet, IPR-loukkaukset, Riita-asiat, Mainonta- ja markkinointioikeus, Sopimukset, Tavaramerkin uutuustutkimukset, BERGGREN BRANDS & DESIGNS, BERGGREN LEGAL

Koulutus

OTT, varatuomari, luvan saanut oikeudenkäyntiasiamies

Erikoisala

Brändien suojaaminen, strateginen IP -suunnittelu, patenttisalkkujen arviointi, kansainväliset riidat, litigointi ja riitojen sovittelu (riitojenratkaisu), valitusasiat tuomioistuimissa ja viranomaisissa, immateriaalioikeusriidat ja väiteasiat, markkinaoikeudelliset riidat, sopimukset

Kielet

Englanti, Suomi, Ruotsi, Saksa

Avustavat spesialistit