Skip to main content
Blogi

Adidaksen kolmesta raidasta koostuva tavaramerkki mitätöitiin

20.6.2019

Sisällysluettelo
  Paula Sailas

  Lakimiehenä työskentelyn lisäksi neuvon asiakkaitamme heidän rekisteröinti-, sopimus- ja riita-asioissa, erityisesti liittyen tavaramerkkeihin, tekijänoikeuteen, mallioikeuksiin ja verkkotunnusasioihin. Olen aktiivisesti mukana useiden IPR-alan järjestöjen toiminnassa, ja esiintynyt useissa alaan liittyvissä julkaisuissa sekä osallistunut tapahtumiin sekä Suomessa että ulkomailla. Olen ollut mukana kansainvälisten järjestöjen kuten INTA:n ja FICPI:n toiminnassa yli kymmenen vuoden ajan.

  Adidaksen kolmesta raidasta koostuvan tavaramerkin mitätöinti vahvistettiin EU:n yleisessä tuomioistuimessa.

  T-307/17 adidas v. EUIPO - Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles) (19.6.2019)

  EU:n yleinen tuomioistuin vahvisti adidaksen kolmesta raidasta koostuvan EU-tavaramerkin mitätöinnin, sillä adidas ei ollut kyennyt todistamaan, että merkki olisi saavuttanut erottamiskyvyn koko EU:n alueella. Syynä mitätöinnille oli pääasiassa se, että adidas oli esittänyt sellaista näyttöä merkin käytöstä, joka osoitti kyllä muunlaisten adidaksen raitamerkkien käyttöä, mutta ei tämän kyseisen haetun merkin käyttöä, joka koostuu kolmesta pystysuorasta tasaisesta viivasta.

  Tavaramerkki voidaan mitätöidä, jos tavaramerkille on jo rekisteröintihetkellä ollut olemassa jokin laissa mainittu rekisteröinnin este, esimerkiksi merkin erottamiskyvyttömyys. Jos merkki on rekisteröinnin jälkeen tullut erottamiskykyiseksi käytön seurauksena, ei merkkiä voida julistaa mitättömäksi. Jotta merkin haltija välttyisi mitätöinniltä, on sen esitettävä todisteita, että merkkiä on tosiasiassa käytetty sen rekisteröidyssä muodossa. Kun kyse on koko EU:n alueen kattavasta tavaramerkistä, on käyttö todistettava koko EU:n alueella.

  Adidas oli hakenut raitamerkilleen EU-kuviomerkkirekisteröintiä, jonka Euroopan teollisoikeuksien virasto (EUIPO) oli hyväksynyt vuonna 2014 vaatteille, kengille ja päähineille. Adidas oli hakemusvaiheessa kuvaillut merkin koostuvan kolmesta mustasta vierekkäisistä ja saman paksuisista viivoista, joita voidaan käyttää Adidaksen tuotteissa ”mihin suuntaan tahansa sijoitettuna”. Belgialainen yritys Shoe Branding Europe BVBA nosti raitamerkkiä kohtaan mitättömyyskanteen vuonna 2016 sillä perusteella, ettei merkki ollut erottamiskykyinen. Kanne hyväksyttiin ja EUIPO mitätöi adidaksen kyseisen rekisteröinnin. EUIPO:n mukaan merkki ei ollut saavuttanut erottamiskykyä koko EU:n alueella.

  Väitteensä tueksi, adidas esitti EU:n yleiselle tuomioistuimelle runsaasti todisteita siitä, miten raitoja on käytetty erilaisissa adidaksen tuotteissa. Jo EUIPO:n mitätöintimenettelyn aikana suurin osa adidaksen esittämästä käyttönäytöstä oli hylätty, sillä ne eivät osoittaneet kyseisen kuviomerkin käyttöä, vaan enemmänkin valkoisten raitojen käyttöä mustalla tai muun värisellä pohjalla. Myös EU:n yleinen tuomioistuin vahvisti tämän. Adidas pyrki vetoamaan siihen, että haettu merkki olisikin itse asiassa niin sanottu kuosimerkki, joka voidaan toistaa erilaisilla mittasuhteilla riippuen tuotteesta, jossa sitä kulloinkin käytetään. Tällöin esitetyt todisteet olisivat voineet tulla hyväksytyiksi, sillä EU:n tavaramerkkiasetus mahdollistaa sen, että tavaramerkkiä voidaan käyttää muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta merkin erottamiskykyyn. Säännös mahdollistaa myös sen, että tavaramerkistä voidaan tehdä muunnelmia, joiden avulla voidaan erottamiskykyä menettämättä sopeutua markkinoiden vaatimuksiin.

  Vaikka osa adidaksen toimittamasta näytöstä koski haetun merkin käyttöä, näyttö oli relevanttia vain viidessä EU maassa, joten ei se riittänyt todistamaan merkin käyttöä koko EU:n alueella.

  Mitätöidyn merkin ohella adidas on kuitenkin rekisteröinyt kolme raitaa useilla kansallisilla tavaramerkeillä, joten yksinoikeus kolmeen raitaan on edelleen olemassa.

  Esitettyä näyttöä:

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.