Skip to main content
Blogi

Brändin visuaalisen ilmeen suojaus - tavaramerkki vai mallioikeus?

8.2.2024

Sisällysluettelo
  Enni Kukkasniemi

  Avustan asiakkaita erityisesti brändien suojaamiseen, ylläpitämiseen ja puolustamiseen liittyvissä asioissa. Intohimoni on asiakkaan brändin kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja tukena oleminen brändin elinkaaren kaikissa vaiheissa.

  Onko brändillänne erottuva visuaalinen ilme tai oletteko lanseeraamassa tuotetta, jolla on yksilöllinen muotoilu? Tällöin on ajankohtaista arvioida eri brändielementtien suojausmahdollisuuksia tavaramerkillä tai mallioikeudella. Suojaamalla aineettoman omaisuuden voi ennaltaehkäistä kopiointia sekä mahdollistaa siihen puuttumisen, varmistaa ettei itse loukkaa muiden oikeuksia, ja suojata brändin luomiseen käytettyjä investointeja. Sopivan suojamuodon valinta on tärkeä osa IPR-strategiaa.

  Mitä voidaan suojata?

  Tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä lähtökohtaisesti mikä tahansa merkki (esim. sanamerkki, logo tai tuotteen ulkoasu), jolla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen elinkeinonharjoittajan tavaroista tai palveluista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajien täytyy voida tavaramerkin perusteella tunnistaa ja ostaa uudelleen tuote, johon he ovat olleet tyytyväisiä.

  Mallioikeus puolestaan suojaa luovan työn tuloksia, mutta suojan kohteena oleville tuotteille ei aseteta taiteellisia vaatimuksia (vrt. tekijänoikeuden teoskynnys). Mallioikeudella voidaan suojata tuotteen tai sen osan ulkomuoto (esim. tuotteen tai pakkauksen ulkoasu, erilaiset graafiset symbolit kuten logot ja muut visuaaliset elementit sekä käyttöliittymät).

  Erityisesti tuotteen ja pakkauksen ulkoasuun liittyviä brändielementtejä voidaan siis suojata sekä tavaramerkillä että mallioikeudella.

  Miten rekisteröintivaatimukset eroavat toisistaan?

  Edellytyksenä tavaramerkin rekisteröinnille on ensinnäkin merkin erottamiskyky, eli merkki ei saa kuvailla sen kattamia tavaroita ja palveluja tai olla muutoin erottamiskyvytön. Toiseksi tavaramerkki ei saa aiheuttaa sekaannusvaaraa aiempiin oikeuksiin.

  Mallisuojan edellytyksenä on, että malli on uusi ja yksilöllinen. Uutuudella tarkoitetaan, että samanlaista mallia ei ole julkaistu ennen hakemuksen jättöpäivää. Esimerkiksi Suomessa ja EU:ssa mallin katsotaan olevan uusi myös siinä tapauksessa, että se on tullut julkiseksi 12 kuukauden aikana ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää, eli tuotetta on mahdollista testata markkinoilla tietyin riskein ennen hakemuksen jättämistä. Malli on yksilöllinen, jos asiaan perehtyneen käyttäjän mallista saama kokonaisvaikutelma eroaa aikaisemmin tunnetuista malleista.

  Suojamuodon valintaan vaikuttaa siten olennaisesti se, milloin suojattava tuote tai pakkaus on lanseerattu. On myös syytä huomioida, että tavaramerkin erottamiskykyvaatimus sekä mallioikeuden edellyttämä yksilöllisyys ovat sisällöltään erilaisia. Tavaramerkin on kyettävä yksilöimään tuotteen alkuperä, kun taas mallioikeudella suojattavan tuotteen on oltava riittävän erilainen verrattuna aiemmin tunnettuihin malleihin.

  Mikä on suojauksen tavoite?

  Mikäli brändielementti on lähtökohtaisesti suojattavissa sekä tavaramerkillä että mallioikeudella, kannattaa pohtia myös millaisiin väärinkäytön tilanteisiin rekisteröinnillä halutaan pystyä puuttumaan.

  Tavaramerkin haltija voi kieltää saman tai samankaltaisen merkin käytön samojen tai samankaltaisten tavaroiden ja palvelujen tunnuksena, mikäli merkin käyttö aiheuttaa sekaannusvaaran kohdeyleisön keskuudessa. Sekaannusvaaran arviointi perustuu tapauskohtaiseen kokonaisarviointiin.

  Mallioikeus antaa haltijalleen yksinoikeuden estää muita käyttämästä ammattimaisesti kokonaisvaikutelmaltaan samankaltaista mallia, eli jäljittelevän tuotteen ei tarvitse olla identtinen kopio. Mallin suoja-ala määräytyy mallioikeusrekisteröinnin kuvamateriaalin ja sen tuottaman kokonaisvaikutelman perusteella.

  Tavaramerkki suojaa siis elinkeinonharjoittajan erottamiskykyisiä tunnuksia sekä niiden sisältämää goodwill-arvoa. Mallisuojan kohteena on tuotteen silmin havaittavissa oleva ulkomuoto. Loukkausarviointi suoritetaan myös eri kriteerien perusteella. Tavaramerkkien kohdalla oleellista on, voiko kohdeyleisölle syntyä virheellinen käsitys tuotteiden alkuperästä tai elinkeinonharjoittajien välisestä taloudellisesta yhteydestä, kun taas mallien kohdalla arvioidaan, syntyykö jäljittelevästä tuotteesta samanlainen kokonaisvaikutelma kuin suojatusta mallista.

  Ole ajoissa liikkeellä

  Suojattavan brändielementin luonteen, eri suojamuotojen rekisteröintivaatimusten sekä suojauksen tavoitteiden lisäksi sopivan suojamuodon valinnassa on hyvä ottaa huomioon myös monia muita seikkoja, kuten suojan kesto ja kustannukset.

  IPR-suojaus on tärkeää ottaa huomioon jo varhaisessa vaiheessa uuden brändin tai tuotteen suunnitteluprosessia mm. oman käyttövapauden varmistamiseksi. Näin voidaan myös ehkäistä sitä, ettei tule epähuomiossa itse rajoittaneeksi suojausmahdollisuuksia (esim. mallin uutuuden menettäminen). Tämä voi aiheuttaa ongelmia myöhemmin, mikäli myöskään tavaramerkin tietyiltä osin tiukemmat rekisteröintivaatimukset eivät täyty.

  Kaipaatko apua suojausmahdollisuuksien kartoittamisessa ja hakemusten laatimisessa? Autamme mielellämme suunnittelemaan juuri teidän brändillenne sopivan suojausstrategian.

   

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.