Skip to main content
Blogi

ELY-keskuksen tuki PK-yrityksille kansainvälistymiseen ja rahoituskierroksiin

11.5.2021

Sisällysluettelo
  Mika Pinolehto

  Toimin Berggrenillä IPR Business Managerina, patenttiasiamiehenä ja ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluiden asiantuntijana. Autan mm. kaupallistamaan asiakkaideni patentteja, teen niihin ja kilpailijoiden patentteihin liittyviä selvityksiä ja analyysejä. Lisäksi koulutan asiakkaitani erityisesti patentti-asioissa.

  ELY:n yritysten kehittämispalveluiden tuki on PK-yritysten apuna valmistautuessa kansainvälisille markkinoille ja rahoituskierroksille.

  Tuotekehitystä tekevien yritysten kannattaa selvittää hyvissä ajoin, minkä tyyppisiä ratkaisuja muut toimijat ovat suojanneet patentoimalla sillä teknologia-alueella, johon ovat itse kehittämässä omaa tuotettaan. Lisäksi usein on tärkeää selvittää minkä tyyppisiä sopimuksia tarvitaan turvaamaan ja mahdollistamaan uusi suunniteltu liiketoiminta. Tämän tyyppiset selvitykset antavat heille arvokasta lisätietoa muiden toimista ja helpottavat päätöksentekoa, mihin heidän kannattaa itse panostaa. Lisäksi selvitykset helpottavat riskinhallintaa ja voivat auttaa merkittävästi neuvotteluissa myös tulevaisuuden rahoituskierroksilla sekä potentiaalisten asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäarvo asiakkaalle voi olla hyvinkin merkittävä.

  Patenttimaisema eli patent landscape -tyyppinen selvitys

  Patenttimaisemaselvityksessä etsitään tyypillisesti teknisiä ratkaisuja patenttitietokannoista siinä vaiheessa, kun oman tuotteen tekniset ratkaisut eivät ole vielä täysin selvillä, mutta pääidea ja mahdollinen tapa rakentaa tuote ovat kuitenkin jo esiselvitysvaiheessa. Tällöin vielä hiukan yleiselläkin tasolla olevan teknologia-kuvauksen avulla pystymme selvittämään esimerkiksi millaisia patenttikeskittymiä tietokannoista löytyy, ketä mielenkiintoisia patentinomistajia on olemassa aiotulla teknologia-alueella ja kuinka paljon patentteja kukin omistaa esimerkiksi eri maissa. Löydökset voivat auttaa mm. ymmärtämään paremmin ketkä ovat mahdollisia pääkilpailijoita tai yhteistyökumppaneita, minkä tyyppisiä teknologioita muut ovat suojanneet ja myös saamaan ideoita, mitä mahdollisesti itse pystyisi suojaamaan patentoimalla.

  Tämän tyyppiseen selvityksen tekemiseen kuluu usein työaikaa 2 konsulttipäivää ja asiakkaalle jää työstä kirjallinen raportti. Työn tarkemmasta sisällöstä ja laajuudesta sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa heidän tarpeidensa mukaan.

  Toiminnanvapaus- eli FTO (Freedom to Operate) -tyyppinen selvitys

  Toiminnanvapausselvitys kannattaa tehdä siinä vaiheessa tuotekehitystä, kun omat tekniset ratkaisut alkavat olla selvillä tai on ainakin olemassa vahvoja kandidaatteja eri ratkaisuista ja on pitkälle tiedossa kuinka tuote aiotaan rakentaa. Tällöin pystytään patenttitietokantojen avulla etsimään mahdollisimman lähellä olevat jo patentoidut ratkaisut sekä tutkimaan ja vertaamaan kuinka lähellä suunniteltua tuotetta ne ovat suojapiiriltään oikeasti. Mikäli lähimmät patentit vaikuttavat tarkemman tutkimuksen jälkeen ongelmallisilta, mietitään yhdessä asiakaan asiantuntijoiden ratkaisuja ongelmaan. Yleensä ratkaisu tai eroja tuotteen ja patenttivaatimusten välillä löytyy. Selvitys on kuitenkin hyvä tehdä ennen tuotesuunnitelman jäädyttämistä, jotta mahdollisille muutoksille tai kiertävien ratkaisuiden suunnittelulle jää tarvittaessa hieman aikaa.

  Tämän tyyppiseen selvityksen tekemiseen kuluu tyypillisesti työaikaa 4 konsulttipäivää ja asiakkaalle jää työstä kirjallinen raportti. Joskus työmäärä voi olla suurempi työn vaativuudesta ja laajuudesta johtuen. Tehty selvitys voi olla arvokas apuväline myös keskusteluissa eri rahoitusmahdollisuuksista rahoittajien kanssa ja asiakkaat sekä yhteistyökumppanit arvostavat tämän tyyppisiä selvityksiä, koska ne pienentävät myös heidän riskejään. Työn tarkemmasta sisällöstä ja laajuudesta sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa heidän tarpeidensa mukaan.

  Juridinen konsultointi ja neuvonta

  Uutta liiketoimintaa rakentaessaan yritykset kohtaavat usein uusia tilanteita, joihin voi olla syytä varautua erilaisilla sopimusjärjestelyillä esimerkiksi uusien yhteistyökumppanien ja asiakkaiden sekä yrityksen itsensä välille. Tämän tyyppisiä sopimuksia voivat olla esimerkiksi salassapitosopimus, loppukäyttäjän lisenssisopimus, yhteistyösopimus sekä mahdolliset myynti- ja lisensointisopimukset. Sopimuksiin liittyy erilasia erilaisia juridisia kysymyksiä ja valintoja, joita on hyvä käydä läpi ennen lopullisen sopimuksen laatimista. Tietosuojaa ja GDPR:n soveltamista koskevat kysymykset ovat myös keskeisiä hyvin monilla toimialoilla.

  Tämän tyyppisten konsultointien tekemiseen kuluu tyypillisesti työaikaa 2-3 konsulttipäivää ja asiakkaalle jää työstä kirjallinen raportti. Joskus työmäärä voi olla suurempi työn vaativuudesta sekä laajuudesta johtuen ja tarkemmasta sisällöstä sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa heidän tarpeidensa mukaan.


  Palvelun hinta asiakkaalle on 325 € +alv /konsulttipäivä.

  Berggrenillä Mika Pinolehto, Jukka Kantanen ja Suvi Julin toimivat palvelua tuottavina asiantuntijoina.


  Lisätietoja yritysten kehittämispalveluista.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.