Skip to main content
Blogi

EU:n laajuisten yhteisömallien avainominaisuudet ja käytännön vinkkejä suojasi maksimoimiseksi

29.9.2020

Sisällysluettelo
  Paula de Andrés Gómez

  Paula on IPR-asiantuntija, joka on syventynyt luovan työn tulosten suojaamiseen. Hänellä on yli vuosikymmenen kokemus mallioikeuksien parissa, mikä on tehnyt hänestä monipuolisen ammattilaisen designin ja brändien suojaamisen alalla. Paula ymmärtää teollisen muotoilun liiketoimintatavoitteita sekä suunnittelijoiden näkökulmaa. Hän toimii toimistomme johdossa Alicantessa, Espanjassa, ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus teollis- ja tekijänoikeuksien alalta. Paula on myös pätevä edustamaan asiakkaitamme EUIPO:ssa.

  Yhteisömalleja on kahdenlaisia: rekisteröity yhteisömalli (RCD) ja rekisteröimätön yhteisömalli (UCD). Vuonna 2002 käyttöön tulleet rekisteröimättömät yhteisömallit ovat voimassa vain kolme vuotta julkistamisesta ja suojaavat ainoastaan identtisiltä kopioilta. Niiden antama suoja-ala on näin ollen paljon suppeampi kuin rekisteröidyn yhteisömallin, joka tuli käyttöön vuotta myöhemmin vuonna 2003. Elokuun 2020 lopussa Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) kautta on haettu lähes 1 350 000 yhteisömallia. Yhteisömallit kattavat EU:n kaikki 28 jäsenmaata (tällä hetkellä myös UK, mutta vain vuoden 2020 loppuun asti). Seuraavat kommentit soveltuvat ennemmin rekisteröityihin, kuin rekisteröimättömiin yhteisömalleihin.


  Rekisteröidyn yhteisömallin oikeudelliset ja muodolliset edellytykset

  Rekisteröidyille yhteisömalleille on kaksi oikeudellista vaatimusta: uutuus ja yksilöllisyys.

  Malli katsotaan uudeksi, jos identtistä mallia ei ole aiemmin julkistettu. Malli on luonteeltaan yksilöllinen, jos asiantuntevan käyttäjän siitä saama yleisvaikutelma eroaa ennestään tunnettujen mallien antamasta yleisvaikutelmasta.

  On kuitenkin tärkeää huomata, että näistä kahdesta oikeudellisesta vaatimuksesta huolimatta EUIPO ei tutki aikaisempia julkaisuja. Mallin pätevyyttä koetellaan vasta mahdollisessa riitatilanteessa.

  Vaikka hakemusprosessi itsessään onkin yksinkertainen, erityistä huomiota tulee kiinnittää kuviin/piirustuksiin, jotta voidaan varmistua, että ne suojaavat malleja riittävästi. Suurin osa EUIPOn välipäätöksistä johtuu siitä, että kuvat/piirustukset eivät ole johdonmukaisia, tai ne eivät jollain muulla tavalla vastaa muodollisia vaatimuksia. EUIPOn nettisivuilta löytyy hyödyllisiä vinkkejä kuviin liittyen: https://euipo.europa.eu/ohimportal/fi/design-filing-tips-best-practices 

  Rekisteröidyn yhteisömallin edut


  1. Rekisteröidyn yhteisömallin saa nopeasti. Rekisteröintitodistuksen voi saada EUIPOsta noin viikon kuluessa, toisin kuin muista virastoista, joissa prosessi voi kestää useita vuosia.

  2. Yhdellä hakemuksella haettavien mallien määrää ei ole rajoitettu edellyttäen, että mallit kuuluvat samaan Locarnon luokitukseen. (Locarnon luokitusta käytetään vain helpottamaan hakuja ja ryhmittämään saman luokan malleja hakemusta jätettäessä.)

  3. Rekisteröidyt yhteisömallit ovat kustannustehokkaita. EUIPO antaa 50 % alennuksen toisesta samalla hakemuksella haetusta mallista. Mitä enemmän malleja hakemuksessa on, sitä suuremman alennuksen jokaisesta lisämallista saa. Vertailun vuoksi yhden USA:n mallisuojan (design patent) hinnalla voi saada noin 5 rekisteröityä yhteisömallia.

  4. Yhteisömallihakemus voidaan pitää salaisena jopa 30 kuukautta, ja julkaisua voidaan pyytää milloin tahansa tänä aikana. Hakijalla on siten mahdollisuus jättää hakemus hyvissä ajoin ennen tuotteen lanseeraamista ja testata tuotetta ilman, että se tulee julkiseksi kilpailijoille.

  5. Mikäli malli on julkaistu, ennen kuin yhteisömallioikeushakemus on jätetty, voidaan myös tällaiselle mallille hakea mallioikeusrekisteröintiä 12 kuukauden ”armonajalla” menettämättä mallin uutuutta. On hyvä huomioida, että jo julkaistulle mallille ei välttämättä voida saada rekisteröintiä jossain EU:n ulkopuolisessa maassa, esimerkiksi Kiinassa, missä vaaditaan mallin absoluuttista uutuutta. 

  6. Mallien käyttö ei ole pakollista toisin kuin tavaramerkeissä, mikä antaa hakijoille mahdollisuuden suojata variaatioita malleistaan. Tällaiset variaatiot voivat estää kilpailijoiden yritykset kiertää olemassa olevat mallioikeussuojat tekemällä pieniä muutoksia omiin malleihinsa. 

  7. Mallin suojapiiri ei määräydy luokituksen perusteella, sillä malli on suojattu minkä tahansa tuotteen yhteydessä riippumatta siitä, missä malli esiintyy.

  SUOJAUSSTRATEGIA

  Suojausstrategian tulisi olla aina tapauskohtaista. Yksi varteenotettava vaihtoehto on mallioikeushakemuksen jättäminen ensin EU:ssa sisältäen mahdollisimman monta mallia kattavan suojauksen saamiseksi. Suojausta voidaan jatkaa 6 kuukauden etuoikeusajan sisällä EU:n ulkopuolisiin maihin, missä sovelletaan kyseisten maiden kansallisia säädöksiä.

  Jos tuote on tarkoitus lanseerata maailmanlaajuisesti vasta tulevaisuudessa, voidaan harkita mallioikeushakemuksen jättämistä ensin EU:ssa pyytäen mallin julkaisemiselle salassapitoa. Julkaisua voidaan pyytää EU:ssa tuotteen lanseeraamisen jälkeen (salassapito max. 30 kk).

  ENTÄ BREXIT?

  Mikäli UK on tärkeä markkina-alue, siellä voi saada mallisuojan Brexitistä huolimatta.

  Mallit, jotka on rekisteröity ja julkaistu EUIPOssa ennen 31.12.2020, muunnetaan automaattisesti vastaaviksi kansallisiksi UK-mallirekisteröinneiksi. Hakemis- ja rekisteröintipäivät ovat samat kuin yhteisömallilla, ja myös etuoikeuspäivä periytyy.

  Hakijoilla, joilla on vireillä olevia yhteisömallioikeushakemuksia 1.1.2021, voivat vielä hakea mallisuojaa UK:ssa 9 kk:n sisällä ja säilyttää aiemman vireillä olevan yhteisömallin hakemispäivän. Tällöin sovelletaan UK:n normaalia mallioikeushakemusmenettelyä ja maksetaan viralliset maksut.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.