Skip to main content
Blogi

EU:n nimisuojajärjestelmä uudistuu - vahvempaa suojaa maantieteellisille merkinnöille

24.5.2022

Sisällysluettelo
  Enni Kukkasniemi

  Avustan asiakkaita erityisesti brändien suojaamiseen, ylläpitämiseen ja puolustamiseen liittyvissä asioissa. Intohimoni on asiakkaan brändin kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja tukena oleminen brändin elinkaaren kaikissa vaiheissa.

  Euroopan komissio julkaisi 31.3.2022 asetusehdotuksen viinien, tislattujen alkoholijuomien sekä maataloustuotteiden maantieteellisiä merkintöjä koskevien sääntöjen uudistamiseksi. Uudistuksen tavoitteena on maantieteellisten merkintöjen suojan vahvistaminen erityisesti verkkokaupassa sekä niiden käyttöönoton lisääminen. Lisäksi uudistuksella pyritään ylläpitämään elintarvikkeiden korkeaa laatua EU:ssa sekä turvaamaan kulttuuriperinnön säilyminen ja tuotteiden aitous.

  EU:n LAATUJÄRJESTELMÄÄN KUULUVAT SUOJAMUODOT – MITÄ VOIDAAN SUOJATA?

  Suojatuiksi alkuperänimityksiksi (SAN) rekisteröidyillä tuotteilla on kaikkein läheisin yhteys alueeseen, jolla tuotteet valmistetaan. Tuotannon, jalostuksen ja valmistuksen kaikkien vaiheiden on tapahduttava kokonaisuudessaan kyseisellä alueella. SAN-merkinnällä voidaan suojata elintarvikkeita, maataloustuotteita ja viinejä. Tuttuja SAN-tuotteita ovat esimerkiksi Kalamata-oliivit, Parmigiano Reggiano -juusto ja Lapin Puikula -perunat.

  Tuotenimen rekisteröiminen suojatuksi maantieteelliseksi merkinnäksi (SMM) edellyttää, että tuotteen laatu, maine tai muu ominaisuus johtuu olennaisesti sen maantieteellisestä alkuperästä. Merkinnän saaminen edellyttää yleensä, että vähintään yksi tuotanto-, jalostus- tai käsittelyvaihe tapahtuu kyseisellä alueella. SMM-merkinnällä voidaan suojata elintarvikkeita, maataloustuotteita ja viinejä. Maantieteellisen merkinnän (MM) edellytykset ovat samankaltaiset, mutta merkintä on tarkoitettu tislatuille alkoholijuomille ja maustetuille viineille. Esimerkiksi Gouda Holland -juusto ja Puruveden muikku on suojattu SMM-merkinnällä ja Suomalainen Vodka MM-merkinnällä.

  Edellä mainittujen lisäksi EU:n laatujärjestelmään kuuluu aito perinteinen tuote (APT), joka ei kuitenkaan edellytä yhteyttä mihinkään tiettyyn maantieteelliseen alueeseen. Sen sijaan APT-merkinnällä korostetaan tuotteen valmistustapaan tai koostumukseen liittyviä perinteitä. Hakijataho saa valita, varaako se nimen ainoastaan rekisteröidyn tuote-eritelmän mukaisille tuotteille, vai voidaanko tuotenimeä käyttää myös muille vastaaville tuotteille (kuitenkin ilman APT-merkintää). APT-merkinällä voidaan suojata maataloustuotteita ja elintarvikkeita. Esimerkiksi tuotenimien karjalanpiirakka, kalakukko ja Serrano-kinkku käyttö edellyttää, että tuotteet on valmistettu rekisteröidyn tuote-eritelmän mukaisesti.

  Toisin kuin esimerkiksi tavaramerkit, jotka tuottavat haltijalleen yksinoikeuden käyttää rekisteröimäänsä merkkiä sen kattamille tavaroille ja palveluille, maantieteellisillä merkinnöillä tai APT-merkinnällä suojattua tuotenimeä saavat käyttää kaikki tuottajat, joiden tuotteet täyttävät kyseiselle merkinnälle asetetut vaatimukset.

  MIKÄ UUDISTUU?

  Alla on tiivistettynä keskeisimmät keinot, joilla maantieteellisten merkintöjen laajamittaisempaan käyttöönottoon ja vahvempaan suojaan pyritään.

  • Hakemusprosessia yksinkertaistetaan: Hakemusprosesseja eri laatujärjestelmien suhteen yhdenmukaistetaan. Komissio ehdottaa, että jatkossa kaikkia järjestelmiä koskisi yksi prosessi ja hakemusten käsittely ulkoistettaisiin EU:n teollisoikeuksien virastolle EUIPO:lle. Yksinkertaistetulla hakemusmenettelyllä pyritään nopeuttamaan hakemusten saattamista rekisteriin.
  • Vahvempaa suojaa verkkokaupassa: Uudistuksella on tarkoitus vastata tarpeeseen vahvistaa suojaa erityisesti verkkokaupassa, sillä maantieteellisillä merkinnöillä suojattuja tuotteita myydään enenevässä määrin verkossa. Uudistuksen myötä maantieteellisen merkinnän perusteella olisi esimerkiksi mahdollista puuttua merkinnän loukkaavaan käyttöön verkkotunnuksessa.
  • Kestävyysnäkökohtien huomioiminen: Taloudellisilla, sosiaalisilla sekä ympäristöä koskevilla vapaaehtoisilla kestävyyskriteereillä pyritään suojelemaan luonnonvaroja, turvaamaan luonnon monimuotoisuus ja parantamaan eläinten hyvinvointia. Hakemuksen tuote-eritelmään olisi jatkossa mahdollista sisällyttää edellä mainittuja kestävyyskriteerejä koskevia vaatimuksia, jotka tuotteen on täytettävä.
  • Lisää valtuuksia tuottajaryhmille: Asetusehdotuksen mukaan jäsenvaltiot voisivat jatkossa tuottajaryhmien hakemuksesta nimetä yhden tuottajaryhmän tunnustetuksi tuottajaryhmäksi tietyn maantieteellisen merkinnän osalta. Tämä tarjoaisi tuottajaryhmille enemmän valtuuksia ja vastuuta kehittää maantieteellisellä merkinnällä suojattuja tuotteitaan sekä puolustaa oikeuksiaan mahdollisissa loukkaustilanteissa oikeuksien haltijana.

  Asetusehdotus etenee seuraavaksi Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston käsiteltäväksi. Jäämme odottamaan asetusehdotuksen käsittelyn seuraavia vaiheita ja uudistuksen tuomia käytännön vaikutuksia maantieteellisten merkintöjen suojaan.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.