Skip to main content
Blogi

Euroopan yhdistetty patenttituomioistuin voi koskea pian sinunkin eurooppapatenttiasi

18.3.2022

Sisällysluettelo
  Michael Nielsen

  Toimin Euroopan ja Ison-Britannian patenttiasioiden asiantuntijana Berggrenillä. Toimenkuvaani kuuluu auttaa asiakkaita heidän keksintöjään koskevien oikeuksien varmistamisessa ja suojaamisessa Euroopassa. Pidän monimutkaista eurooppalaista patenttioikeutta mielenkiintoisena, ja sen nojalla annettujen konkreettisten ja relevanttien neuvojen tarjoaminen asiakkaille ja heidän yrityksilleen inspiroi minua työssäni.

  Yhdistetty patenttituomioistuin on uusi tiettyjen Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteinen tuomioistuin, jonka toimivalta kattaa uutta yhtenäispatenttia sekä olemassa olevia eurooppapatentteja koskevat loukkaus- ja mitätöintikanteet jopa kahdessakymmenessäviidessä EU:n jäsenvaltiossa.

  Yhtenäispatentti on yksittäinen Euroopan patenttiviraston myöntämä patentti, joka kattaa vähintään seitsemäntoista EU:n jäsenvaltiota, kun yhdistetty patenttituomioistuin aloittaa toimintansa tulevien kuukausien aikana. Muita jäsenvaltioita liittyy järjestelmään todennäköisesti myöhemmin. Tällä hetkellä, kun eurooppapatentti on myönnetty, se on muunnettava yksittäisiksi, kansallisiksi patenteiksi yksittäisissä jäsenvaltioissa niin sanotun validointiprosessin kautta.

  Yhdistetyn patenttituomioistuimen väliaikainen soveltamisvaihe alkoi 19.1.2022 Itävallan talletettua ratifioimisasiakirjansa 18. tammikuuta. Yhdistetyn patenttituomioistuimen lopulliset avausvalmistelut alkavat siis nyt.

  Väliaikainen soveltamisvaihe

  Väliaikaisen soveltamisvaiheen ansiosta monet yhdistettyä patenttituomioistuinta koskevan sopimuksen ja asetuksen artiklat voivat astua voimaan ennen kuin yhdistetty patenttituomioistuin aloittaa toimintaansa. Ne pitävät sisällään esimerkiksi tuomioistuimen rakennetta, tuomareiden nimittämistä ja kouluttamista sekä taloudellisia määräyksiä koskevat artiklat, joiden avulla tuomioistuimen koneisto voidaan perustaa ennen tuomioistuimen virallista alkua.

  Siirtymäsäännökset

  Ennen yhdistetyn patenttituomioistuimen toiminnan virallista alkamista on odotettavissa muutaman kuukauden mittainen alkuvaihe (sunrise period), jonka aikana olemassa olevat eurooppapatentit ja hakemukset voidaan jättää yhdistetyn patenttituomioistuimen toimivallan ulkopuolelle (ns. opt-out). Jos olemassa olevia eurooppapatentteja ei jätetä yhdistetyn patenttituomioistuimen toimivallan ulkopuolelle, kolmansien osapuolten on mahdollista hakea patentin kumoamista yhdistetyssä patenttituomioistuimessa, mistä voi olla seurauksena kaikkien eurooppapatentista johdettujen kansallisten patenttien kumoaminen yhdistetyn patenttituomioistuimen jäsenmaissa. Kuten edellä jo mainittiin, tämä johtuu siitä, että yhdistetyn patenttituomioistuimen toimivalta koskee kaikkia eurooppapatentteja, mukaan luettuna ennen yhdistetyn patenttituomioistuimen käyttöönottoa myönnetyt patentit, jollei opt-out -vaihtoehtoa ole käytetty.

  Yhdistetyn patenttituomioistuimen toiminnan alkamista seuraa vähintään seitsemän vuoden siirtymäkausi. Ennen siirtymäkauden päättymistä jätetyt eurooppapatenttihakemukset voidaan jättää pois yhdistetyn patenttituomioistuimen toimivallan piiristä. Pois jätetyt hakemukset voidaan siirtää takaisin toimivallan piiriin, kun patentti myönnetään, tai vielä senkin jälkeen, kun patentti on jo myönnetty, kunhan käsittelyä kansallisessa tuomioistuimessa ei ole vielä aloitettu.

  Mitä tulee hakijoihin, jotka haluavat osallistua yhdistettyyn patenttituomioistuimeen, Euroopan patenttivirasto on ilmoittanut, että hakijoilla on mahdollisuus lykätä vireillä olevien eurooppapatenttihakemusten myöntämistä yhdistetyn patenttituomioistuimen toiminnan käynnistymisen jälkeiseen ajankohtaan. Tämän johdosta hakijat voivat hankkia yhtenäispatentin hakemuksille, jotka ovat jo lähellä myöntämistä. On kuitenkin huomionarvoista, että yhtenäispatentteja ei voida jättää pois yhdistetyn patenttituomioistuimen toimivallan piiristä, joten myöntämisen lykkääminen ja varhaisen yhtenäispatentin hankkiminen on luja sitoumus yhdistetyn patenttituomioistuimen käyttöön mahdollisissa riita-asioissa.

  Kommentit

  Väliaikaisen soveltamisvaiheen alku on merkittävä virstanpylväs yhtenäispatentin ja yhdistetyn patenttituomioistuimen pitkässä historiassa sekä merkki siitä, että tuomioistuin on vihdoinkin toteutumassa seuraavien kuukausien aikana. Tuomioistuin saattaa aloittaa toimintansa tosissaan myöhemmin tänä vuonna tai vuoden 2023 alkupuolella.

  Kello tikittää, ja hakijoiden on aika miettiä, haluavatko he jättää olemassa olevat eurooppapatenttinsa yhdistetyn patenttituomioistuimen toimivallan ulkopuolelle. Kun otetaan huomioon vaara, että joukko kansallisia patentteja voidaan kumota keskitetysti, hakijoiden on syytä harkita asiaa tarkoin seuraavien kuukausien aikana.

  Hakijoiden on nyt päätettävä, osallistuako jatkossa innolla yhdistetyn patenttituomioistuimen toimintaan vai pelatako varman päälle, jättää nykyiset sekä tulevat hakemukset pois järjestelmästä ja säilyttää mahdollisuus käyttää yhdistettyä patenttituomioistuinta tietyissä olosuhteissa.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.