Skip to main content
Blogi

Huomattava parannus tunnettujen tavaramerkkien suojalle Suomessa – Case Lidl/Tukkijätkä

24.2.2022

Sisällysluettelo
  Milla Lehtoranta

  Neuvon asiakkaitani brändien sekä designien suojaamisessa ja puolustamisessa maailmanlaajuisesti. Autan rakentamaan liiketoiminnan kannalta hyödyllisimmät IPR-suojaukset, koulutan IPR:ien hyödyistä ja niiden oikeanlaisesta käytöstä sekä avustan myös mahdollisissa riita-tilanteissa.

  Markkinaoikeus katsoi tuoreessa 17.2.2022 antamassaan ratkaisussaan (MAO: H37/2022; ei lainvoimainen), että Lidl Stiftung & Co. KG:n tavaramerkkirekisteröinti Tukkijätkä No. 266777 on kumottava, koska Lidlin on katsottu pyrkivän hyötymään Tukkijätkä-merkkinsä käytöllä Valion aikaisempien, laajalti tunnettujen Koskenlaskija-merkkien maineesta. Markkinaoikeus totesi, että Tukkijätkä-rekisteröinnillä on tavoiteltu sitä, että kohdeyleisö yhdistää Valion Koskenlaskija-merkit sekä Lidlin Tukkijätkä-tavaramerkin toisiinsa. Berggren avusti Valio Oy:tä tämän asian hoitamisessa sekä PRH:ssa että markkinaoikeudessa.

  Laajalti tunnetun merkin suojan edellytyksenä oleva merkkien välinen yhteys

  Markkinaoikeus katsoi, että vaikka Tukkijätkä- ja Koskenlaskija-merkkien sanaosat eroavat toisistaan ja merkit ovat lausuntatavaltaan sekä ulkoasuiltaan erilaisia, niin näiden merkkien välille syntyy erityisesti merkityssisällön osalta sellainen yhteys, jota laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saaminen edellyttää. Markkinaoikeuden mukaan tapauksessa esitetystä näytöstä ilmenee se, että kohdeyleisö yhdistää Tukkijätkä- ja Koskenlaskija-merkit toisiinsa eli liittää ne yhteen. Merkkien välistä yhteyttä arvioidessaan markkinaoikeus on ottanut huomioon Tukkijätkä- ja Koskenlaskija-merkkien merkityssisällön samuuden asteen, merkkien kattamat samanlaiset tavarat eli juustot, Valion Koskenlaskija-merkkien erittäin vahvan erottamiskyvyn ja maineen sulatejuuston tunnuksena sekä Valion esittämän selvityksen merkkien välisestä mielleyhtymästä.

  Markkinaoikeus katsoi, että Tukkijätkä-merkkiä on pidettävä merkityssisällöltään heikosti samankaltaisena Koskenlaskija-sanamerkkeihin. Valion Koskenlaskija-brändiin liittyvät kuviotavaramerkkirekisteröinnit No. 257836 ja No.258425 ovat markkinaoikeuden mukaan merkityssisällöltään hyvin samankaltaisia Tukkijätkä-tavaramerkkiin verrattuna. Markkinaoikeus totesi, että kun keskivertokuluttaja näkee kuvan miehestä laskemassa koskea tukilla, kuluttaja mieltää, että kysymyksessä on tukkijätkä.

  No. 257836tukkijätkä_2No.258425
  tukkijätkä_1

  Tästä Tukkijätkä-merkkiä koskevasta ratkaisusta ja markkinaoikeuden tänä vuonna aikaisemmin antamastaan V-Wheels merkin rekisteröintiä koskevasta ratkaisusta (MAO:227/2021) voidaan päätellä, että pelkästään merkityssisältöön perustuva samankaltaisuus voi riittää laajalti tunnetun merkin ja myöhemmän merkin välisen yhteyden olemassaololle.

  Maineen epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö

  Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksi käyttäminen ("parasitismi" ja "free-riding",) liittyy hyötyyn, jonka kolmas on saanut samankaltaisen merkin käytöllä. Tämä käsite kattaa myös tapaukset, joissa laajalti tunnetun tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät samankaltaisella myöhemmällä merkillä varustettuihin tavaroihin tunnettua tavaramerkkiä ja sen mainetta hyväksikäyttäen. Markkinaoikeus viittasi Tukkijätkä-rekisteröintiä koskevassa ratkaisussaan myös Korkeimman oikeuden ennakkopäätökseen KKO 2016: 16, jonka mukaan hyötymistarkoitusta arvioitaessa, voidaan kiinnittää huomiota myös sellaisiin seikkoihin, jotka ilmenevät toteutetusta markkinoinnista.

  Markkinaoikeus totesi ratkaisussaan, että Lidlin tosiasiallista Tukkijätkä-merkin kaupallista käyttöä koskevasta selvityksestä ilmeni, että Tukkijätkä-sulatejuustoa on myyty pakkauksessa, jonka ulkomuoto ja väritys muistuttavat Koskenlaskija-juustopakkausta ja että Lidlin Tukkijätkä-tuotteen ulkomuoto, ulkoasu ja tuotepakkauksista ilmenevä mainoslause "Tukkijätkä-sulatejuustossa on luonnetta kuin kuohuvassa koskessa" osoittavat kokonaisuudessaan Lidlin pyrkivän hyötymään Koskenlaskija-juustojen laajasta tunnettuudesta.

  tukkijätkä_3

  tukkijätkä_4

  Tämän lisäksi markkinaoikeus totesi ratkaisussaan, että kun ottaa huomioon, etteivät Tukkijätkä- tai Koskenlaskija-sanamerkki taikka Koskenlaskija-kuviomerkeissä esiintyvät koskenlaskua esittävät kuvat edes viittaa juustotuotteisiin, on Lidlin tarkoituksena Tukkijätkä- rekisteröintihakemuksen tekemiselle ja käyttämiselle katsottava olevan se, että Lidl haluaa kuluttajien yhdistävän Tukkijätkä-sulatejuustonsa Valion Koskenlaskija-sulatejuustoon. Markkinaoikeus arvioi näin ollen Lidlin pyrkivän hyötymään Tukkijätkä-tavaramerkkinsä käytöllä laajalti tunnettujen Koskenlaskija-merkkien maineesta, joten tavaramerkin Tukkijätkä- rekisteröinti on markkinaoikeuden mukaan kumottava.

  Tukkijätkä-tavaramerkkiä koskeva markkinaoikeuden ratkaisu merkitsee kaivattua ja huomattavaa parannusta laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojalle epäoikeudenmukaista jäljittelyä ja maineen hyväksi käyttämistä vastaan. Tämä ratkaisu antaa tunnettujen tavaramerkkien haltijoille lisävarmuutta brändiensä rakentamiseen ja siihen, että tarvittaessa tunnetun brändin erottamiskykyisten tunnusten ja mielikuvien jäljittelyyn voidaan puuttua, vaikka kyseessä ei olisikaan perinteinen sekaannuksen vaara vaan pelkkä mielleyhtymä ja merkkien yhdistäminen voi riittää loukkauksen toteamiselle. Markkinaoikeus on EU-oikeuskäytännön mukaisesti ottanut tässä ratkaisussaan huomioon sen, ettei sekaannuksen vaaraa edellytetä laajalti tunnetun merkin osalta, ja että jo pelkän merkkien välisen merkityssisältöjen samankaltaisuus voi tietyissä tapauksissa riittää siihen, että kohdeyleisö voi yhdistää merkit toisiinsa, jolloin myöhempi merkki voi saada epäoikeudenmukaista hyötyä vanhemman tunnetun merkin maineesta ja tunnetun brändin luomista mielikuvista.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.