Skip to main content
Blogi

Inspiroivassa työyhteisössä IPR-assistentti loistaa

6.3.2018

Sisällysluettelo
  Tiina Allinniemi

  Osana tavaramerkkitiimiä pidän omalta osaltani huolen, että asiakas saa parhaan hyödyn palveluistamme.

  Mutta mitä sellainen IPR-assistentti oikein tekee? Kysymys, jonka kuulee toistuvasti ja johon on miltei mahdotonta vastata lyhyesti tai yksiselitteisesti. Kuten kaikkien assistenttien, myös IPR-assistentin työtehtävät muokkautuvat suurelta osin yrityksen koon, palvelutarjonnan sekä asiakkuuksien mukaan. Erityisesti meillä Berggrenillä IPR-assistentin työ on paljon muutakin kuin hakemusten toimittamista virastoon ja määräpäivien valvontaa. Laki- ja tavaramerkkiosastollamme IPR-assistentin työnkuva muodostuu kymmenistä eri tehtävistä, joilla kaikilla on yksi päämäärä, tyytyväinen asiakas ja hänen saamansa taloudellinen hyöty.

  Hyppy tuntemattomaan IPR-maailmaan

  Kuten varmasti monen muunkin kollegani, sattuma vei minut IPR-maailmaan. Alallehan ei ole Suomessa varsinaista koulutusta, vaan työ opitaan työtä tekemällä ja satunnaisilla kursseilla ja koulutuksilla, niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Sisäisellä perehdytyksellä onkin tässä huomattava rooli. Yhtä tärkeää on työntekijän kiinnostus alaa kohtaan sekä jatkuva halu kehittyä ja oppia.

  Työnkuvamme määräytyy paljolti asiakkaidemme profiilien mukaan. Koska asiakaskuntamme on varsin laaja ja mielenkiintoinen, on meidän työmmekin sitä. Työympäristönämme on koko maailma ja tämä osaltaan rytmittää työtämme: aamupäivisin keskitytään Aasiassa tapahtuviin työtehtäviin ja iltapäivällä saadaan päivän työt alulle Amerikan mantereella.

  Mikä meitä IPR-assistentteja yhdistää?

  Vaikka IPR-assistenttien koulutus- ja työtausta vaihtelevat suuresti, on meillä kuitenkin paljon yhteistä. Olemme mm. kiinnostuneita yksityiskohdista, haluamme oppia uutta ja kehittää itseämme. Myös kielet ovat lähellä sydäntämme ja monella meistä onkin kääntäjän koulutus. Työmme edellyttää kykyä hahmottaa kokonaiskuvia, sillä lopputulos syntyy useista pienistä palasista. Hyvä IPR-assistentti kestääkin epävarmuutta ja pitkiä ”to-do-listoja”. Tässä työssä ei saa päivän päätteeksi tehtävälistaansa tyhjäksi, vaan samat asiat ovat pöydällä pitkään ja uusia tulee koko ajan. On pystyttävä priorisoimaan työtehtäviään ja oltava valmis muuttamaan niitä. Koskaan ei tiedä, mitä seuraava sähköposti tai puhelu tuo tullessaan, saati seuraava työpäivä. Ja tämä onkin työssä parasta! Rutiinitehtäviä on toki paljon ja niiden oppimisen kautta pääsee taas vaativampien työtehtävien pariin.

  Kokonaiskuvan hahmottamisessa auttaa usein hyvä yleistieto. Tämänkin takia on etu, että tiimimme IPR-assistenttien taustat ovat niin moninaisia. Aina löytyy joku, joka tietää käsillä olevasta asiasta jotain ja osaa neuvoa tai tietää, mistä tietoa saa.Tässä työssä ei tule koskaan valmiiksi, mikä on myös yksi työmme helmiä. Lait, säädökset ja ohjeet muuttuvat jatkuvasti jossain päin maailmaa. Lisäksi työnkuvamme on niin laaja, että jo perusasioiden oppimisessa menee vuosia.

  Toimimista asiamiehen aisaparina

  IPR-assistentin työ on varsin itsenäistä ja työtehtäviään voi paljolti suunnitella oman aikataulunsa mukaisesti. Työmme kuitenkin nivoutuu vahvasti yhteen asiamiehemme työtehtävien kanssa ja on tärkeää yhdessä suunnitella ja koordinoida tulevat tehtävät. Ja kuten kaikissa ihmissuhteissa, mitä enemmän ollaan yhdessä ja puhutaan, sitä parempaa jälkeä saadaan aikaiseksi. Olemme nimikkeellisesti assistentteja, mutta arkityössämme ei ole mitään hierarkioita. Asiamies toki kantaa nimellisesti vastuun, mutta assistenttien on oltava ihan yhtä sitoutuneita ja vastuuntuntoisia kuin asiamiehenkin. Yhdessä tehdään ja opitaan. Yhdessä otetaan vastaan asiakkaan kiitokset ja kehittämisehdotukset.

  Berggrenillä iloitaan yhdessä onnistumisesta

  Me berggreniläiset osaamme iloita ja nauttia onnistumisista yhdessä. On hienoa saada olla osa työyhteisöä, jossa omaa ja toisen työpanosta aidosti arvostetaan. Yhden onnistuminen on meidän kaikkien etu. Ja ennen kaikkea se on asiakkaamme etu.

  Berggren on yksi Suomen innostavimmista työpaikoista 2018. Lue lisää saamastamme tunnustuksesta täältä.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.