Skip to main content
Blogi

Kaikki hyöty irti tavaramerkkien ennakkotutkimuksista

3.3.2021

Sisällysluettelo
  Enni Kukkasniemi

  Avustan asiakkaita erityisesti brändien suojaamiseen, ylläpitämiseen ja puolustamiseen liittyvissä asioissa. Intohimoni on asiakkaan brändin kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja tukena oleminen brändin elinkaaren kaikissa vaiheissa.

  Harkitsetko uuden tuotenimen suojaamista tavaramerkillä tai oletko kenties suunnittelemassa kokonaan uutta brändiä? Ennakkotutkimukset muodostavat yhden tavaramerkin rekisteröintiprosessin ensimmäisistä ja tärkeimmistä vaiheista heti uuden tavaramerkin ideoimisen yhteydessä. Huolellisesti suunnitellulla ja toteutetulla ennakkotutkimuksella voidaan merkittävästi pienentää hakemusprosessin myöhempiin vaiheisiin ja tavaramerkin käyttöönottoon liittyviä riskejä.

  Ennakkotutkimuksessa selvitetään suunnitellun tavaramerkin käyttöön ja rekisteröintiin liittyviä riskejä erityisesti suhteessa erottamiskykyyn ja sekaannusvaaraan, jotka ovat kaksi tavaramerkin rekisteröinnin keskeisintä edellytystä. Erottamiskykyinen tavaramerkki erottaa sillä tarjotut tavarat ja palvelut muiden elinkeinonharjoittajien tavaroista ja palveluista, eli merkki ei saa olla tavaroita ja palveluja kuvaileva. Tavaramerkki ei myöskään saa aiheuttaa sekaannusvaaraa aiempiin oikeuksiin. Ennakkotutkimuksessa otetaan siis kantaa (1) merkin erottamiskykyyn suhteessa sen kattamiin tavaroihin ja palveluihin sekä (2) kartoitetaan aiempia identtisiä ja samankaltaisia oikeuksia, jotka voisivat olla esteenä merkin käytölle tai rekisteröinnille.

  Alle on listattu neljä keskeisintä ennakkotutkimuksella saavuttamaasi hyötyä.


  1. Hallitse kustannuksia


  Odottamattomat erottamiskykyä tai sekaannusvaaraa koskevat välipäätökset tai aiempien oikeuksien haltijoiden tekemät väitteet saattavat nostaa hakemusprosessin kokonaiskustannukset suuriksi ja mahdollisesti estää rekisteröinnin lopulta kokonaan. Tätä riskiä voidaan kuitenkin merkittävästi pienentää tunnistamalla mahdolliset esteet etukäteen ja välttämällä näin sellaisten hakemusten tekemisen, joihin liittyy huomattava riski ylimääräisistä kustannuksista tai koko hakemuksen hylkäämisestä.


  2. Kohdista investoinnit järkevästi


  Jos ajoissa tehdyn tutkimuksen mukaan näyttäisi siltä, että merkki loukkaisi kolmannen osapuolen oikeutta, voidaan pyrkiä neuvottelemalla pääsemään sovintoon merkinhaltijan kanssa. Jos suostumusta ei saada, eikä merkki olisi näin ollen käytettävissä rekisteröimättömänäkään, uuden merkin ideoiminen on välttämätöntä. Tämä vaatii jälleen investointeja kehitystyöhön, merkin tunnetuksi tekemiseen ja mahdolliseen uuteen hakemusprosessiin. Hyvissä ajoin ennen tuotteen lanseerausta tehdyt ennakkotutkimukset auttavat siten resurssien kohdistamisessa sellaisiin merkkeihin, joilla on tavaramerkkioikeudellisesti potentiaalia menestyä.


  3. Hyödy tarpeitasi vastaavista tutkimustuloksista


  Parhaan hyödyn ennakkotutkimuksesta saat juuri sinun tarpeisiisi suunnitellulla tutkimuksella, jolloin tutkimustulokset palvelevat päätöksentekoprosessiasi mahdollisimman tehokkaasti. Haku voidaan ensinnäkin tehdä niin sanamerkille kuin logolle. Toiseksi tutkimuksessa otetaan huomioon tutkimuksen kohteena olevan merkkisi kanssa samalle tai samankaltaiselle toimialalle sijoittuvat aiemmat oikeudet. Kolmanneksi tutkimus kohdistetaan liiketoimintasi kannalta merkitykselliselle markkina-alueelle. Tässä vaiheessa on tärkeää ottaa huomioon nykyisen liiketoiminnan lisäksi myös suunnitelmat mahdollisesta palveluvalikoiman lisäämisestä tai liiketoiminnan maantieteellisestä laajentamisesta.

  Lisäksi ennakkotutkimus on mahdollista toteuttaa tarpeitasi vastaavassa laajuudessa. Pikaisella knock out -haulla voidaan karsia useamman vaihtoehtoisen merkin joukosta pois sellaiset, jotka eivät selvästi täytä käytön ja rekisteröinnin asettamia vaatimuksia. Astetta laajemmalla identtisyystutkimuksella voidaan selvittää esimerkiksi tuotenimien, alabrändien tai sloganien rekisteröitävyyttä. Kattavin sekoitettavuustutkimus puolestaan soveltuu erityisesti pääbrändien tutkimiseen. Myös merkin käytettävyyttä voidaan tutkia, vaikka rekisteröinti ei olisikaan suunnitelmissa esimerkiksi merkin kuvailevuuden vuoksi.


  4. Löydä ratkaisut mahdollisiin uhkiin


  Kenties tärkein ennakkotutkimuksen tuottamista eduista on oleellisimpien uhkien tunnistaminen erittäin suuresta tietomäärästä sekä keinojen löytäminen niistä selviämiseksi. Tämä edellyttää hyvin monen eri näkökulman huomioon ottamista ja punnintaa tulosten analysoinnissa. Ennakkotutkimusraportin avulla saat kokonaiskuvan tutkittuun tavaramerkkiin mahdollisesti liittyvistä riskeistä ja suositeltavista etenemisvaihtoehdoista.

  Älä epäröi ottaa yhteyttä, mikäli kaipaat apua tavaramerkkisi rekisteröintimahdollisuuksien selvittämisessä ja hakemuksen laatimisessa – autamme mielellämme!

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.