Skip to main content
Blogi

Keksinnön laajentaminen etuoikeusvuoden aikana - myrkkyä vai ei?

23.1.2017

Sisällysluettelo
  Pekka Heino

  Seuraan aktiivisesti patenttikäytäntöjen kehittymistä erityisesti Euroopassa. Hyödynnän tätä tietoa työssäni asiakkaidemme eduksi. Jaan tietoa koulutuksissa ja Berggrenin sisäisesti.

  Keksintö on tyypillisesti jonkin ongelman tekninen ratkaisu. Patenttihakemuksessa keksintö esitetään sanallisesti ja kuvin, ja keksintö on täsmälleen se, mitä asiakirjassa on kuvattu. Keksintöä koskevan ensimmäisen patenttihakemuksen tekemisestä vuoden aikana on mahdollista tehdä myöhempi patenttihakemus (tyypillisesti ulkomainen patenttihakemus) ja pyytää etuoikeutta ensimmäisestä hakemuksesta. Etuoikeuspyyntö perustuu Pariisin sopimukseen vuodelta 1883. Jo tuolloin on sovittu etuoikeuspyynnön oikeusvaikutuksesta se, että mikään ensimmäisen patenttihakemuksen tekemispäivän jälkeinen julkistus tai asia ei voi tulla patentoinnin esteeksi sellaiselle myöhemmässä patenttihakemuksessa esitetylle asialle, joka koskee samaa keksintöä, kuin se, joka on esitetty ensimmäisen kerran ensimmäisessä hakemuksessa.

  Keksintö voi kuitenkin muuttua etuoikeusvuoden aikana. Tyypillisesti keksintö tarkentuu, mutta on myös mahdollista, että keksintö laajentuu; esimerkiksi voidaan havainta, että alun perin ajateltua suurempi joukko aineita toimiikin keksinnön mukaisessa tarkoituksessa. Eräät Euroopan patenttiviraston valituslautakunnat ovat olleet sitä mieltä, että laajempi keksintö ei välttämättä nauti etuoikeutta aiemmasta, suppeammasta, keksinnöstä. Tämä on ymmärrettävissä siitä näkökulmasta, että muuttunut keksintö ei ole sama kuin alkuperäinen keksintö. Tällöin on mahdollista, että aiempi hakemus ja/tai jakamalla erotettu hakemus tulee patentoinnin esteeksi myöhemmälle hakemukselle. Yleisesti puhutaan myrkyllisestä prioriteetista ja/tai myrkyllisestä jaetusta hakemuksesta. (toxic/poisonous priority/divisional)

  Euroopan patenttiviraston laajennettu valituslautakunta on määräyksessään G1/15 ottanut kantaa siihen, voidaanko etuoikeus evätä sillä perusteella, että keksintöä on laajennettu etuoikeusvuoden aikana. Sen mukaan etuoikeutta ei voi evätä sellaisen patenttivaatimuksen vaihtoehtoiselta osalta, joka patenttivaatimus kattaa mainittuna vaihtoehtoisena osanaan asian, joka on esitetty etuoikeustodistuksessa ensimmäistä kertaa, yksiselitteisesti ja toistettavasti. Näin laajennettu valituslautakunta yksiselitteisesti kieltää etuoikeuden epäämisen, jos keksintö on laajentunut etuoikeusvuoden aikana. Pidän tätä hyvänä.

  Määräys tekee nähdäkseni selväksi sen, että ainakin aidosti osittaisen etuoikeuden tapauksessa etuoikeushakemus ei tule uutuudenesteeksi etuoikeutta pyytävälle hakemukselle. Olettaen, että tuleva yhdistetty patenttituomioistuin (UPC) noudattaa samaa linjaa, suppeat kansalliset etuoikeushakemukset eivät ole esteenä laajemmalle vaikutuksiltaan yhtenäiselle eurooppapatentille, joka po. etuoikeutta validisti pyytää. Tällaisia kansallisia etuoikeushakemuksia on todennäköisesti melko paljon, sillä keksintö voi laajentua usealla tavalla, esimerkiksi poistamalla siitä jokin piirre.

  Jos keksintöä on tarpeen muuttaa etuoikeusvuoden aikana, on suositeltavaa, että muutokset ovat joko aidosti supistavia tai aidosti laajentavia, mutta eivät molempia samanaikaisesti. Pelkkä laajennettu osuus keksinnöstä ei nauttine etuoikeutta, kuten ei myöskään supistettu keksintö. Jos patenttihakemuksen tekemisen jälkeen julkistaa keksintönsä, niin laajennetun osuuden tai suppeamman keksinnön keksinnöllisyys tullee erikseen arvioitavaksi.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.